V pondělí shodou okolností krajský soud vyhověl žalobě České spořitelny (ČS) a zrušil rozhodnutí o prohlášení konkurzu na OP. Podle žaloby bylo insolvenční řízení přiděleno samosoudci Janu Kozákovi v rozporu se zákonem o soudech a soudcích. Insolvenční řízení se tak vrátilo do fáze reorganizace. Postup soudce Kozáka Česká spořitelna kritizovala i v ústavní stížnosti.

ČS je největším věřitelem OP. Soudce Kozák ale rozhodl, že Česká spořitelna a Oděvní podnik tvoří koncern. Odůvodnil to tím, že ČS má rozhodující vliv na fungování OP. Proto soudce nenechal zástupce ČS hlasovat. Stejný postup se po sporné dubnové schůzi opakoval i později.

Spořitelna s tvrzením o koncernu nesouhlasí. Krajský soud v Brně prý porušil ústavně zaručené právo vlastnit majetek i právo na spravedlivý proces a vychýlil rozhodovací poměry v insolvenčním řízení. ČS podala Ústavnímu soudu ještě další stížnost, o níž soudci dosud nerozhodli.

Celková pohledávka ČS u OP činí zhruba 675 milionů korun. Z informací v insolvenčním rejstříku vyplývá, že své pohledávky vůči OP nárokuje 555 věřitelů. Celkem žádají 2,15 miliardy korun.

OP už koncem srpna ukončil sériovou výrobu. Koncem listopadu začalo výběrové řízení na prodej výroby na míru, poslední funkční části OP. Na začátku září OP zaměstnával 490 lidí. V dobách, kdy OP provozoval své pobočné závody, pro něj pracovalo až 10.000 lidí.

tmd mol