„Na tomto relativně příznivém hospodaření se podílela skutečnost, že se nám podařilo plnit celoroční rozpočtové příjmy na 55 %, naopak výdajů jsme zatím vyčerpali jen 37 %," uvedl primátor města Miroslav Pišťák.

„Projevil se tedy určitý časový nesoulad mezi průběžně dosaženými rozpočtovými příjmy a vynaloženými rozpočtovými výdaji oproti aktuálnímu rozpočtu. Ale předpokládám, že ve druhém pololetí tohoto roku časový nesoulad srovnáme. Mnoho výdajů na stavební investice je totiž naplánováno až na druhou polovinu roku," uvedl prostějovský primátor a dodal, že městu se daří i na poli daňové výtěžnosti.

„Co se týče sdílených daní, výpadek čtyřicet milionů korun proti plánu se už po čtyřech měsících snížil na polovinu. Jsme spokojení i s výsledky hospodaření Domovní správy a Lesů města Prostějova. Pokud nenastane nějaká katastrofa, vidím celoroční výhled optimisticky," uvedl Miroslav Pišťák.