Chybějící kanalizaci a čistírnu odpadních vod chtějí postavit v Drahanech.

„Naším cílem je ochránit přírodu a zlepšit u nás systém čištění odpadních vod,“ vysvětlil starosta Drahan Milan Marek.

Budeme žádat o dotace

Projekt je nyní ve fázi územního řízení. Na kanalizaci bude muset městys žádat dotace.

„Žádost podáme v deváté výzvě Operačního programu životního prostředí. Chceme využít každé možnosti,“ informoval starosta.

Program je určen pro aglomerace s více jak dvěma tisíci lidmi a náklady projektu musí být nad 25 milionů eur.

Ve svazku je jedenáct okolních obcí.

„Některé jsou v projektech kanalizací dál než my, jiné teprve na začátku,“ upřesnil Marek.

Žádosti musejí odevzdat do 14. prosince 2009.

„Pokud se nepodaří zajistit podklady, tak budeme muset žádat sami,“ dodal starosta Drahan.