„Neřeknu vám teď přesně, kdy by se tak mělo stát. Úpravy můžeme zahájit až po zlepšení klimatických podmínek,“ uvedla primátorka města Alena Rašková.

„Nájezd bude vybudován ihned, jakmile to počasí dovolí. Konečný termín je stanoven na 30. dubna,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy Miroslav Nakládal.

Podle dostupných informací nebude parkování zpoplatněno. Blízkost odstavné plochy zabrané společností Manthellan dává tušit, že se jedná o náhradu za stovky ztracených míst.

„Ano, je to reakce na krok této firmy,“ řekla primátorka.

Nejde o první nové parkoviště v centru. Loni radnice zprovoznila další u obchodního domu Kubus.