„Zatím máme za sebou schůzi, kde jsme ustanovili nový spolek Karabílek. Až budeme oficiálně zaregistrování, pustíme se naplno do příprav k založení mikrojesliček," uvedla předsedkyně spolku Ivana Žáčková s tím, že ještě do konce dubna chtějí mít hotovou žádost o dotaci na ministerstvo.

Právě podpora ze strany ministerstva práce a sociálních věcí hraje v celé záležitosti klíčovou roli.

Mají vhodné prostory

„Máme hned několik vhodných prostor, kde by jesličky mohly sídlit, ale všechny vyžadují patřičné stavební úpravy, na které z rozpočtu obce nemáme dost financí . Ale vnímám to jako dobrý krok, který by ulehčil mnoha maminkám, které už nemohou déle zůstat na mateřské dovolené," vysvětil starosta Bílovic-Lutotína Miroslav Hochvald.

Pokud by obec peníze z dotačního fondu získala, spolek Karabílek by rád začal provozovat mikrojesle pro děti ve věku od pěti měsíců do čtyř let.

„Jesličky by fungovaly celý pracovní týden po dobu osmi hodin. Na jednu učitelku by mohly připadnout čtyři děti, které by měly během dne zajištěnou i stravu. Pokud by byl zájem velký, zažádali bychom o druhý projekt. Ten by nám mohl pomoci, případně by dofinancoval ještě jednu učitelku," popsala předsedkyně spolku Ivana Žáčková.

Příklad z Děčína

Podobné mikrojesle už několik let fungují i v jiných městech po celé republice. Jak ale provozovatelé přiznávají, bez podpory veřejných institucí by to nešlo.

„Naše jesličky slouží dvanácti capartům a od prvního dne otevření, což bylo v roce 2008, máme pořád plnou kapacitu. Jsme nuceni děti i odmítat. Rodiče nám za každý den v jesličkách platí něco málo přes dvě stě korun a dalších sto korun putuje z dotace města. Kdybychom takovou podporu neměli, asi bychom se jen stěží udrželi," vysvětlila Yveta Janíková, místopředsedkyně sdružení Bělásek, který provozuje mikrojesle v Děčíně.

Ne všechny maminky by však své děti do jeslí přihlásily. Pro některé je roční batole ještě moc malé na tak dlouhé odloučení od rodičů.

„Jako matka tří synů se k tomu moc nepřikláním. Myslím si, že by tak malé děti měly zůstat ještě s maminkou, a ne být osm hodin denně někde jinde. Zvážila bych to až někdy od dvou let dítěte, kdy třeba ženy musejí ukončit rodičovskou a vrátit se do práce," vyjádřila se Libuše Hýblová z Hamer.