"Spolek na ochranu životního prostředí AJDONY sbíral v uplynulých dnech za pomoci dobrovolníků podpisy, aby mohl zastupovat veřejnost a podávat námitky k návrhu V. změny Územního plánu Prostějova. Některé tyto změny totiž představují zcela zásadní hrozbu pro kvalitu života nás všech – ať už redukcemi již nyní zcela podměrečných ploch zeleně nebo snížením ochrany kvality bydlení," informovala předsedkyně spolku Jana Jílková, která dodala: "Našemu spolku dalo svými podpisy důvěru bezmála 1500 občanů z Prostějova."

Změny se projednávaly veřejně

"Veřejné projednání mělo kvůli aktuální epidemické situaci formu videokonference, která měla dvě části. První část byla informativní, kde byla veřejnosti promítnuta prezentace všech navrhovaných změn. V druhé části byly zodpovězeny dotazy občanů projektantem, pořizovatelem a určeným zastupitelem," informovala mluvčí magistrátu Jana Gáborová s tím, že se videokonference zúčastnilo zhruba osm desítek účastníků.

"Prezentace návrhu trvala přibližně 45 minut, diskuse pak více než dvě hodiny," doplnila mluvčí.

Pokrytí 5G. Ilustrační koláž
5G na Prostějovsku: jak postupuje pokrytí. A co jinde v kraji?

Celá diskuze se týkala prakticky pouze okolí Hloučely.

"Nejmarkantnější změnou, která zaujala většinu oslovených občanů, je další bytová výstavba v blízkosti biokoridoru Hloučela. Místo zamýšleného nového městského parku má vzniknout další satelit na orné půdě! A to i přesto, že je ve městě spousta jiných, dosud nezastavěných ploch, které jsou k bytové výstavbě především určeny," komentuje situaci Jílková.

Radnice zdůvodňuje 

"V tomto území je v V. změně Územního plánu navržena bytová výstavba a rozšíření lesoparku Hloučela umožňující další rozvoj města. Rozšíření zeleně bude na náklady soukromého vlastníka. Současný majitel zároveň nabízí samosprávě bezplatně část svých pozemků, na kterých by měla vzniknout příjezdová páteřní komunikace k další rozvojové lokalitě, ve které jsou i městské pozemky," poskytla Deníku oficiální stanovisko magistrátu mluvčí Gáborová s tím, že v návaznosti na výsledky projednání bude následovat další postup dle ustanovení stavebního zákona.

"Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách bude doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby uplatnily svá stanoviska. Následně bude návrh předložen ke schválení zastupitelstvu," uzavírá za město tisková mluvčí.

Prostějovské hlavní nádraží čeká celková rekonstrukce. Dotkne se i přejezdu ve Vrahovické ulici, zrušen bude i stávající podchod. 17.1. 2022
Hlavní nádraží čeká rekonstrukce, zmizí i podchod hrůzy. Co se změní dál?

Nenápadné změny straší obyvatele

"Zabírání zelených ploch jako stavebních parcel však není jedinou změnou v Územním plánu. Ve spolupráci s architekty ze spolku Prostor Prostějov znepokojeně sledujeme podivné úpravy podmínek pro výstavbu ve smíšeně obytných plochách. Tedy v místech, kde již existuje obytná zástavba," upozorňuje předsedkyně spolku AJDONY, která doplňuje: "V podstatě se jedná „jen“ o nenápadné či nevinně se tvářící úpravy formulací, které by ale nově stavebnímu úřadu (potažmo odboru územního plánování) umožnily docela velkou volnost ve výkladu, co bude mezi obytnými budovami možné k výstavbě povolit."

Bouřlivá diskuze v zastupitelstvu prvnímu kroku nezabránila.

Majitelem diskutovaných pozemků za nemocnicí je družstvo Realmaxus, které nabídlo městu darem část svých pozemků. Město mělo jako protislužbu vybudovat k plánovaným obytným domům čtyři nájezdy.

"Při ceně 2 500 korun za metr čtvereční získáme zdarma pozemky v celkové hodnotě padesát milionů. Družstvo požaduje, aby smlouva o bezúplatném převodu obsahovala závazek města, že v rámci projektu bude rovněž řešeno i umístění čtyř míst pro napojení na inženýrské sítě k pozemkům v této lokalitě ve vlastnictví družstva," přesvědčoval zastupitele před hlasováním 1. náměstek Jiří Pospíšil.

Po velmi pestré a zdlouhavé diskuzi nakonec zastupitelstvo dalo transakci zelenou v poměru 20 ku 11 hlasům. Ke schválení bylo potřeba osmnácti hlasů.