Objet, odbočit a čekat. Prostějovské řidiče v současnosti trápí hned několik dopravních uzavírek.

Strastiplná cesta je například v jihozápadní části města v bezprostřední blízkosti drozdovického rybníka. Uzavřeny jsou frekventované ulice Žeranovská a Šmeralova.

Šmeralova ulice a sídliště stejného jména prochází celkovou regenerací. Vozovka už se chystá na pokládku asfaltu.

"V dnešních dnech probíhá srovnávání a hutnění podkladních vrstev komunikace a dláždění parkovacích stání," informuje o aktuálním stavu náměstek primátora Jiří Rozehnal a s tím, že Šmeralova ulice bude neprůjezdná do poloviny letošního října.

Žeranovskou uzavřela výměna potrubí.

"O uzavírku požádal správce a provozovatel plynových sítí z důvodu výměny potrubí na středotlaký plynovod (STL). Stávající nízkotlaké potrubí (NTL) nebylo vzhledem ke svému stáří v dobrém stavu," vysvětluje náměstek Rozehnal s tím, že uzavírka Žeranovské ulice potrvá do neděle 26. září 2021.

Nová podoba sídliště už se rýsuje. Šmeralka bude mít nové chodníky i hřiště.

"V rámci regenerace sídliště jsou realizovány komunikace, parkovací stání, místa pro kontejnery, chodníky, veřejné osvětlení, dětská hřiště mobiliář a zeleň," vyjmenovává náměstek a doplňuje: "Předpokládáme kompletní dokončení akce podle plánu do konce listopadu 2021. Mimo komunikace zbývá ještě dokončení dětských hřišť, mobiliáře a výsadby zeleně."

Okolí letitých paneláků prokoukne.

"Chodím tudy vcelku pravidelně a musím říci, že to vypadá dobře. Širší chodníky, více parkovacích míst a místo hrbatého starého asfaltu rovná dlažba," komentovala procházející paní Věra, která Šmeralovou ulicí chodí denně do práce.