Odložit práce mohou pouze silné mrazy.

"Zhotovitel - firma PORR a.s. - potvrdil termín zahájení prací na 14.února 2022. Jediný faktor, který by to mohl ohrozit je počasí, v podobě silných mrazů, kdy by nemohla pracovat stavební technika," informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že se rekonstrukce letos dotkne úseku od náměstí Padlých hrdinů po křižovatku s Janáčkovou ulicí.

Křižovatky budou průjezdné

"V této etapě bude provedena kompletní rekonstrukce úseku Vrahovické (ve stejném rozsahu jako v první etapě úseku ulice) a to od křižovatky s ulicí Janáčkova po křižovatku s náměstím Padlých hrdinů, přičemž Janáčkova ulice a náměstí Padlých hrdinů zůstanou v provozu," sdělil Rozehnal a dodal: "Součástí rekonstrukce je také navíc sanace nosných vrstev v celém úseku."

Kamiony přes Dolní, osobáky kolem nádraží

"Objízdná trasa pro tranzit a nákladní dopravu je stanovena po ulici Průmyslová a Dolní. Objízdná trasa pouze pro osobní vozidla vede po ulici Janáčkova a Svatoplukova. Ulice Přemyslovka bude slepá, ale obousměrná pro zajištění přístupu do blízkého supermarketu," přiblížil objízdné trasy náměstek.

close Uzavírka Vrahovické ulice potrvá v daném úseku od 14.2. do 30.6. 2022. Vyznačená objízdná trasa zeleně: Svatoplukova - Újezd - Dolní - Kralická - místní komunikace Průmyslová a zpět. info Zdroj: Magistrát města Prostějova zoom_in Uzavírka Vrahovické ulice potrvá v daném úseku od 14.2. do 30.6. 2022. Vyznačená objízdná trasa zeleně: Svatoplukova - Újezd - Dolní - Kralická - místní komunikace Průmyslová a zpět.

Kolony snad nebudou na pořadu dne. Dopravní omezení pro osobní dopravu nejsou tak výrazná jako v předchozích etapách.

"Chápu, že uzavírka jakékoli frekventované komunikace v Prostějově znamená vždy komplikaci v dopravě, ale na druhou stranu je potřeba opravu této ulice dokončit a věřím, že to ve svém důsledku zvýší komfort řidičů i občanů bydlících v dané lokalitě,“ uzavírá náměstkyně primátora Alena Rašková.

Uzavírka inkriminovaného úseku Vrahovické ulice je povolena do 30. června 2022.