Řidiči se budou v tomto období potýkat s částečnou uzavírkou Plumlovské ulice.

Objízdná trasa bude vedena ulicemi Josefa Lady, U Stadionu, Kostelecká a Blahoslavova.

Průjezd bude umožněn linkovým autobusům ve směru od Prostějova.

Autobusy ve směru do Prostějova budou vedeny po objízdné trase z kruhového objezdu směrem ulice Josefa Lady. 

„Uzavírka je projednána s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně dopravců. Na základě zkušeností z prosince loňského roku, kdy probíhala první etapa rekonstrukce ulice, včetně jednosměrné uzavírky směrem do centra v době předvánočního intenzivního provozu, nepřepokládáme dopravní komplikace. Ulice J. Lady plně absorbovala intenzitu dopravy z objízdné trasy,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Nová parkovací stání i zeleň

A jak bude Plumlovská po opravách vypadat?

Podle náměstka Jiřího Rozehnala dojde k opravě nevzhledné páteřní komunikace a bude zajištěna bezproblémová automobilová doprava.

Pro provoz každého jízdního pruhu je zde navržena šířka 3,25 metru, což je dostatečný prostor pro průjezd integrovaného záchranného systému. Stávající stav, má proměnou šířku což neodpovídá normovým standardům. 

Dále zde budou vybudována podélná parkovací stání, která zlepší způsob parkování na ulici Plumlovské. 

Dále se ulice bude doplňovat o vzrostlou zeleň. Důvod její realizace je prostý, intenzita dopravy na ulici je vysoká a je zde velké množství polétavého prachu, který má vzrostlá zeleň zachycovat.

V rámci obnovy zeleně bude vysazeno kolem 80 stromů a 7 tisíc keřů.

Pro cyklisty je k využití bezpečná cyklostezka na ulice Melantrichova nebo v Kolářových sadech, obě směřují do centra města.

Rekonstrukce bude rozdělena do šesti fází:
fáze, od 18.3.2019 – 19.4.2019, částečná uzavírka II/150
fáze, od 22.4.2019 – 24.5.2019, částečná uzavírka II/150
fáze, od 27.5.2019 – 28.6.2019, částečná uzavírka II/150
fáze, od 1.7.2019 – 11.8.2019, částečná uzavírka II/150
fáze, od 12.8.2019 – 25.8.2019, úplná uzavírka II/150
fáze, v termínech od 20.4.2019 – 21.4.2019, 25.5.2019 – 26.5.2019, 29.6.2019 – 30.6.2019, 26.8.2019 – 28.8.2019, částečná uzavírka II/150