„Na přelomu července a srpna jsme začali s přípravnými pracemi, kdy jsme kolem tratě začali vysekávat přerostlou zeleň,“ vysvětlil starosta Morkovic Pavel Horák.

Od té doby již stavba pokročila a zanedbané drážní těleso pomalu dostává novou tvář.

„Nyní se nám podařilo po celé délce tratě odstranit trávy, keře a větvě, které zasahovaly do profilu tratě, a zároveň jsme i strojově vyčistily propustky,“ dodal morkovický starosta.

Stavební práce probíhají souběžně na více místech plánované cyklostezky.

„V místě, kde se kříží cyklostezka s cestou třetí třídy u Tištína, už je urovnaná první konstrukční vrstva ze štěrkodrti, po zastávku v Uhřicích už je odfrézovaný asfaltový koberec,“ vyjmenoval některé změny Pavel Horák.

Současně probíhají práce na opravách kovových mostů přes Švábský a Pačlavský potok, které jsou nově natřené a mají dobetonované závěrné zídky, na mostě přes Tištínku už byl odstraněný kolejový rošt a zábradlí a most přes Hanou se zbavil starých nátěrů.

V zimě místo kola běžky

Výstavba cyklostezky, která bude v zimě sloužit pro běžkaře, spolkne 25 milionů korun. Z toho necelých 20 milionů korun půjde z kasy Státního fondu dopravní infrastruktury, zbytek nákladů si mezi sebou rozdělí obce, kterými cyklostezka povede. Týká se to obcí Uhřice, Prasklince, Koválovice-Osíčany, Tištín a Dřevnovice.

Celková délka cyklotrasy bude jedenáct a půl kilometru. Stezka bude obousměrná o šířce dvou metrů. V místech křížení se stávajícími účelovými a místními komunikacemi budou vybudovány středové ostrůvky, které znemožní přístup motorových vozidel na cyklostezku. Obec si od cyklostezky slibuje zvýšení cestovního ruchu a také zachování dopravního koridoru Pokud půjde všechno dobře, cyklisti se po ní budou moct v průběhu listopadu projet.

HANA MASAŘÍKOVÁ