„Je to nejvyšší možné vyznamenání, které se uděluje pedagogům při Dni učitelů," řekl prostějovský radní Josef Augustin, který Evu Suchánkovou na významné ocenění navrhl.

„Byla jsem překvapená. Ocenění mě samozřejmě moc potěšilo," reagovala Eva Suchánková, která je významnou osobností speciálního a uměleckého školství i ochotnického divadelnictví.

Po maturitě pracovala jako kopistka a mladší konstruktérka. Pří práci vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením na mateřské školy, a když získala místo vychovatelky v internátě Střední průmyslové školy oděvní v Prostějově, musela si doplnit vzdělání. Opět při zaměstnání vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého učitelství pro 1. – 5. ročník základních škol. Pracovala jako učitelka tělesné a výtvarné výchovy na Zvláštní škole internátní v Čechách pod Kosířem, kde s dětmi nacvičila řadu baletních představení, a také učila výtvarný a literárně dramatický obor na Lidové škole umění v Plumlově.

Její celoživotní láskou je divadlo. V roce 1990 založila společně s Annou Zachovalovou Divadelní spolek Historia, jehož průkopnickým činem byly první kostýmované prohlídky zámků u nás. Sedm roků je jeho součástí i Kloboukový klub, který sdružuje nadšence se zájmem o klobouky a odívání.

Stejné ocenění jako Eva Suchánková si z rukou ministra školství převzal i ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Šmucr.