Odborníci z krajského úřadu si přišli vyslechnout podněty občanů, ale narazili na jednostranný odpor. Celou debatu ukončili tím, že jediné jisté řešení, jak se obec využití velkých zásob štěrkopísku na svém území může vyhnout, je požádat Ministerstvo životního prostředí o vyřazení ze seznamu ložisek surovin.

„My to tady nechceme! Stačí přece říci prosté ne, nikoli stanovovat nějaké podmínky. Každá cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly a těžba v Lutíně je cesta do pekel,“ argumentoval jeden z rozhořčených občanů.

Lidem vadilo nejen to, že by se zcela změnilo prostředí jejich domova, zástupcům z kraje vytýkali také nepříliš dobrou připravenost na celou problematiku.

„Připadá mi, jako by lidé na příslušných úřadech spolu ani nemluvili, nezajímá je, co se děje o patro níž,“ řekla jedna z přítomných dam.

My tady štěrkovnu jednoznačně nechceme

Proti těžbě se vyjadřují i lidé z Olšan u Prostějova i jejich zastupitelé. „My tady štěrkovnu jednoznačně nechceme,“ uvedl René Všetička, místostarosta Olšan u Prostějova. Obává se především navýšení dopravy a sesuvů půdy, které by mohly poškodit domy.

„Stanoviska většiny dotčených obcí a orgánů ke štěrkovně Lutín-Luběnice jsou zamítavá. Protestují proti ní i jednotliví občané,“ komentovala těžbu Ludmila Hanzlová z Olšan.

Obce stojí na velkých zásobách štěrkopísku

Lutín, stejně jako blízké Luběnice, Hněvotín a Olšany, stojí na velkých zásobách štěrkopísku. Tato ložiska surovin jsou neměnná a stát s nimi počítá jako s bilančními zásobami.

„Stát spočítal, kolik je v zemi písku, i co z něj bude,“ řekl zhotovitel územního plánu Martin Novotný.

Lidem pak na zasedání vysvětlil, že jednou dané ložisko je těžké zrušit.

„Pokud by se však podal návrh na ministerstvo a do vlády, mohlo by dojít k jeho odepsání a území se bude brát jako nevyužitelné,“ vysvětlil.

Podotknul však, že s tímto řešením se nedá příliš počítat.

„Na posledním červnovém zastupitelstvu jsme se vyjádřili jasně proti záměru těžby. Pokud tedy půjde, aby vláda zrušila ložisko štěrkopísku, žádost určitě napíšeme,“ shrnul celé setkání místostarosta obce Lutín Miroslav Mačák.

Již před třemi lety tu projevila zájem o těžbu soukromá společnost. Občané se tomu však rezolutně postavili, zakládali občanská sdružení a sepisovali petice. Krajský úřad nakonec loni v červenci stavbu štěrkopískovny pozastavil, protože se obával narušení zásobárny pitné vody.

MICHAELA MICHALCOVÁ, RADIM HAVLÍK

Diskutujte s námi o tomto tématu na webu. Štěrkovnu anonebo ne?