Nárůst oproti minulému roku zaznamenala řepka. Letos farmáři sklidili třicet sedm metrických centů z hektaru, zatímco loni to bylo pouze třicet dva metráků.

„Řepka na jaře špatně větvila, počasí nám pak ale pomohlo k vyššímu výnosu. Vlhké počasí na začátku léta se naštěstí neprojevilo nárůstem plísní,“ vysvětlil Kohoutek.

Mák dopadl letos bídně

Zcela jinak však dopadla sklizeň máku.

„Letošní počasí máku vůbec nepřálo. Díky všem těm povětrnostním jevům, které v průběhu roku přišly, je úroda horší, jak co do množství, tak z hlediska kvality,“ konstatoval Miroslav Toman, agronom společnosti ROLS, která se na pěstování máku specializuje.

Obilí se na polích často válelo

Na extrémní počasí si stěžovali také pěstitelé obilí.

„Měli jsme lokální polehnutí, která způsobily silné přívalové deště a vítr,“ uvedl Augustin Kohoutek.

Na výsledky sklizně brambor a řepy se teprve čeká.

Řepa je na polích ještě všechna a z brambor se sklízely pouze rané odrůdy určené k bezprostřednímu prodeji.

Za kolik se budou brambory prodávat na podzim, to ještě není jisté.

Jak se budou vyvíjet ceny?

„Důležité teď je, jak se budou vyvíjet ceny komodit na trhu. Potravinářská pšenice se zatím pohybuje mezi dvěma tisíci šesti sty až třemi tisíci korunami. Ale to se může během několika dnů změnit,“ poznamenal Kohoutek.

Nyní se také rozhoduje o kvalitě krmiv pro příští rok.

„Dělají se kukuřičné siláže a na jejich kvalitě závisí, jakou bude mít dobytek přes zimu výživu,“ řekl Roman Palát z Agrispolu Mořice.

Pro živočišnou výrobu je přelomem až konec září, kdy se provádějí uzávěrky výsledků chovů.

„Teprve pak můžeme srovnávat,“ uzavřel Palát.