Na základě nového znaleckého posudku za ni dal pouze 120 tisíc korun. Antonínu Sprinzovi z Prostějova, to přijde podivné.

„Může to znamenat, že prvním znaleckým posudkem byla cena nemovitosti vyčíslená v takové výši, aby ostatní kupce odradila. Následně město vypsalo další záměr prodeje a cena podle jiného posudku byla už podstatně nižší než ta původní. Dobrá věc se podařila, kup se uskutečnil dle záměru,“ komentoval situaci Sprinz, který měl o garáž dříve zájem. Právě vysoká cena jej odradila.

Radim Carda netají, že je s koupí spokojen.

„Cena mě těší,“ nechal se slyšet.

Důrazně odmítl, že by byl při koupi jako úředník jakkoli zvýhodněn.

„Dozvěděl jsem se, že tu garáž město neužívá a požádal jsem si tedy o ni. Rada záměr prodeje schválila, posléze jej posvětili zastupitelé. Navíc znalecké posudky nelze ovlivnit,“ vypočítal Carda. Prodej tak byl podle jeho názoru naprosto transparentní.

Rozdílné posudky. Co si o nich myslíte?

Antonín Sprinz to však vidí jinak.

„Prodej majetku se má dít podle ceny obvyklé v místě prodeje.

„Tato cena se může lišit, řekněme v rozsahu dvaceti procent ceny. Znalec však musí vycházet ze skutečností a postupovat vždy podle stejné vyhlášky o ocenění. A v tomto případě byla letošní prodejní cena pro pana Cardu téměř dvojnásobně nižší, než ta loňská, vyměřená pro více zájemců,“ poukázal.

Naznačil, že buď jeden nebo druhý posudek nebyl nejspíš zpracován podle stejných pravidel a zadání.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o tak velký rozdíl v prodejní ceně, měl by mít úředník, který prodej nemovitosti vyřizoval, pochybnosti o správnosti ceny,“ upozornil Sprinz.

Vedoucí prostějovského odboru správy majetku města Miroslav Grepl tvrdí, že posudky na garáž v Šafaříkově ulici zpracovali dva různí znalci.

„Jejich názor respektujeme. Ostatně, každý, kdo bude mít zájem, může se u nás na na znalecká ohodnocení s vyčíslením sumy jednou na dvě stě a podruhé na sto dvacet tisíc korun podívat,“ konstatoval.

Objeví se prodeje i v "Radničkách"?

Antonín Sprinz i řada dalších Prostějovanů by uvítali, kdyby se prodej městského majetku objevoval nejen na úřední desce, ale i v radničních listech. Tento měsíčník, který přijde daňové poplatníky na dva miliony korun ročně, totiž podle slov Sprinze takové důležité informace nenabízí.

„V listě by byl mohl být zveřejněný záměr prodeje a to i s výší hodnoty podle znaleckého posudku,“ poznamenal Sprinz.

Prostějovská mluvčí Jana Gáborová reagovala:

„V myšlence zveřejňování prodejů v radničních listech nevidím problém. Toto periodikum je však měsíčník a vyhlášené záměrů prodejů má platnost pouze patnáct dnů.“