„Jen během měsíce ledna Okresní soud v Prostějově rozhodl v 271 případech o tom, že osoby odsouzené k podmíněným či nepodmíněným trestům odnětí svobody, k obecně prospěšným pracem či k domácímu vězení jsou účastny amnestie presidenta republiky," uvedl předseda prostějovského soudu Vladimír Váňa.

Práce na vyřízení amnestie potrvají ale ještě několik týdnů.

„Odhadem nejde zatím ani o polovinu všech případů, na které se amnestie vztahuje, týmu trestního oddělení soudu zbývá ještě prošetřit množství v minulosti uložených podmíněných trestů, to vše za situace, kdy trestní oddělení musí zajistit také běžné projednávání obžalob denně soudu docházejících a to při jeho oslabení o soudce, který vypomáhá krajskému soudu. Počítám, že na amnestii budeme pracovat ještě i během března," poznamenal Váňa.

Některým amnestovaným se sice promine vězení, ale ostatní tresty jim zůstanou.

„President republiky neprominul ale zejména tresty peněžité a tresty zákazu řízení. Ty amnestovaným zůstávají, pokud jim byly také uloženy, a proto se nemůže na ně hledět, jako kdyby nebyli odsouzeni," vysvětlil Váňa.

Úředníci zatím pracují precizně, zatím se nezjistilo, že by rozhodli jinak než v souladu s prezidentským dokumentem.