„Kryté schodiště sloužilo jako přímé komunikační spojení s obcí. Zmínky o schodišti byly objeveny na mapě povinných císařských otisků stabilního katastru, která byla s Určicemi vyhotovena v roce1834. Schodiště zde již figuruje, ale ještě není kryté," nastínil historii Vlastimil Staněk z olomoucké pobočky Národního památkového ústavu.Kryté schodiště, které je součástí kostela sv. Jana Křtitele v Určicích a sloužilo jako přímé komunikační spojení s obcí, se stalo kulturní památkou

„Vstup je jednoduchý bez zvýraznění, nad ním je trojúhelníkový štít, který je oddělený od spodní čelní stěny vystupující profilovanou římsou krytou pálenou taškou. Sedlová střecha je krytá eternitovými šablonami, uvnitř je prostor otevřený do krovu. Jednotlivé stupně schodiště tvoří pískovcové bloky a mezipatra jsou vydlážděná kameny, schodiště z jižní strany osvětluje malé okénko s mírně segmentovým záklenkem," popsal schodiště Vlastimil Staněk.

Určický kostel, jehož nedílnou součástí je samostatně stojící věž, fara a krucifix, který se nachází v těsné blízkosti vstupu krytého schodiště, byl zapsán 3. května 1958 ministerstvem kultury do státního seznamu.

„Tím, že jsme kryté schodiště spolu s pozemkem mezi kostelem a farou, který slouží jako zahrádka okrasného charakteru, prohlásili za kulturní památku, došlo ke sjednocení církevního areálu a posílení jeho památkové ochrany," vysvětlil Vlastimil Staněk s tím, že schodiště nyní čeká na rekonstrukci. Po ní by opět mělo plnit funkci, pro kterou bylo zřízeno.

Nový kabát dostala minulý rok věž u určického kostela. Spolu s věží byly restaurovány i věžní hodiny včetně hodinového stroje. Práce na obnově kulturní památky trvaly čtyři roky a spolkly téměř dva miliony korun. Stavbaři opravili fasádu a římsy a celá věž dostala nový vápenný nátěr.

„S opravami jsme začali v roce 2010. Předtím jsme opravovali místní kostel, jehož oprava trvala čtrnáct let a byla hotová v roce 2009," řekl již dříve starosta obce Vlastimil Konšel.

Na místě dnešního kostela zasvěceného svatému Janu Křtiteli stál v prvopočátku pravděpodobně dřevěný kostelík, který byl zřejmě vypálen husity. Ten dnešní, v pořadí nejméně už třetí, byl vybudován v barokním slohu v letech 1727–1734, samostatně stojící zvonice byla součástí předcházejícího kostela. Barokní budova fary pochází z let 1734–1739, u zastřešených schodů se nachází od roku 1749 kamenný kříž, který slouží na ochranu proti požárům.