Práce na obnově kulturní památky trvaly čtyři roky a spolkly téměř dva miliony korun. Stavbaři je dokončili před pár dny.

Věž, která stojí samostatně u místního kostela, byla ve špatném technickém stavu.

„Byla nutná sanace vlhkosti a rekonstrukce fasády, při které byly opraveny římsy. Poškozená omítka a celá věž dostaly nový vápenný nátěr, který koresponduje s fasádami kostela," vyjmenoval Vlastimil Staněk z olomoucké pobočky Národního památkového ústavu.

Stavbaři zároveň vyměnili a repasovali výplně oken a dveří.

Důležitou součástí rekonstrukce věže bylo i restaurování věžních hodin.

„Očistili jsme je a opatřili speciální antikorozní barvou. Časem setřené číslice a minuty dostaly novou zlatou barvu, stejně jako hodinové ručičky," doplnil Vlastimil Staněk s tím, že péčí restaurátora prošel i hodinový stroj.

Opravy věže trvaly čtyři roky.

„Začali jsme s nimi v roce 2010 a s ohledem na finanční možnosti jsme v nich pokračovali. Předtím jsme opravovali místní kostel, jehož oprava trvala čtrnáct let a byla hotová v roce 2009," řekl starosta obce Vlastimil Konšel.

Proměna za dva miliony

Celková rekonstrukce věže spolkla téměř dva miliony korun. Na její opravě se podílelo hned několik orgánů.

„Olomoucký kraj přispěl půl milionem korun a obec přispěla téměř 432 tisíc korun. Tyto peníze jsme použili na zhotovení fasád," spočítal Vlastimil Staněk.

Ministerstvo kultury přidělilo na projekt dotaci ve výši dvě stě tisíc korun, která putovala na opravu věže kostela a další práce, zbytek uhradil investor, tedy Římskokatolická farnost v Určicích.

„Na restaurování věžních hodin putovalo necelých 120 tisíc korun," doplnil Vlastimil Staněk. 

Kostel sv. Jana Křtitele v UrčicíchKostel sv. Jana Křtitele v Určicích, který je hodnotnou barokní sakrální architekturou, byl postaven v letech 1727–1734.

Jedná se o jednolodní orientovanou halovou stavbu s půlkruhově zakončeným kněžištěm a drobným přístavkem sakristie přiléhající k jeho jižní zdi.

Na jižní straně od kostela stojí samostatná věž zvonice zhruba čtvercového půdorysu, jejíž jádro bylo vystavěno patrně v 15. století a přestavováno v polovině 18. století (v sedmdesátých letech 18. století mělo dojít při vichřici ke stržení cibulovité střechy věže a k jejímu nahrazení stávající provizorní nízkou stanovou střechou).

Nad okenními otvory se nachází kruhové hodinové ciferníky. Střecha je završena makovicí a dvouramenným křížem.