„Obecní úřad pokračuje ve svém fungování dál s tím, že pravomoci rady přebralo zastupitelstvo," uvedl místostarosta Petr Kouřil.

Dodal také, že situaci se pokusí v Určicích vyřešit už začátkem příštího roku. „Po Novém roce se bude konat další zasedání zastupitelstva, na kterém se budou záležitosti řešit. Každopádně některé problémy se vyřešit podařilo. Od prvního prosince například nastoupila nová účetní," sdělil místostarosta, který se tak dotkl personální situace na obecním úřadu.

Dohoda nepadla

Výsledek jednání zastupitelstva podle jejího vyjádření nepřekvapil Marii Slezákovou. Opoziční zastupitelka, která se dlouhodobě stavěla proti krokům starosty, potvrdila slova Petra Kouřila.

„Dalo se čekat, že nedojde k dohodě. Starosta skutečně nebyl zvolený. Musíme se tak na začátku příštího roku sejít. Snad se situace uklidní," vyjádřila se Marie Slezáková. Společně s dalšími opozičními zastupiteli se pokusila Vlastimila Konšela dvakrát odvolat z funkce. Neuspěla. Nakonec však starosta rezignoval. V té době opozice napadala hospodaření obce a dala také podnět k České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Důvodem bylo podle vyjádření opozice mimo jiné ilegální využívání skládky, kde se navíc mohly nacházet nebezpečné látky.

„Zatím nemáme výsledky sond ze skládky, ale dvanáctého ledna proběhne kontrola přímo na místě," sdělila Marie Slezáková. O tom, jak dopadly výsledky, ČIŽP nesdělila bližší informace.

„Inspektoři z oddělení odpadového hospodářství v Olomouci stále provádí kontrolní činnost v této věci. Osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a soudním znalcem v oboru chemie a ochrany přírody jsme nechali vyhodnotit kvalitu odpadů uložených na pozemku. Závěrečnou zprávu jsme obdrželi. V první polovině ledna se inspektoři zúčastní kontrolní prohlídky svolané Stavebním úřadem Magistrátu města Prostějova," řekla mluvčí ČIŽP Radka Burketová.