Revitalizace počítá se zpevněním břehů i se zábranami proti zanášení koryta.

„Stavební úpravy budou obsahovat práce na korytě mlýnského náhonu, které bude upraveno z důvodu eroze stávajících břehů. Konečná úprava břehů bude z části z gabionových stěn," uvedl Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.

Práce na mlýnském náhonu částečně omezí dopravu v ulici Bohumíra Šmerala, dopravní komplikace však magistrát neočekává.

„Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen průjezd ulicí Šmeralovou. Chceme tedy místní požádat o vstřícnost při řešení problémů, které se mohou týkat přístupu k jejich nemovitostem," řekl Antonín Zajíček.

Podle šéfa odboru rozvoje a investic potrvá úprava mlýnského náhonu nejdéle do letních prázdnin.

„Předpokládáme, že práce budou dokončeny nejpozději do konce června letošního roku," uvedl Antonín Zajíček.