Virtuální univerzita třetího věku, kterou mohou lidé najít také pod zkratkou U3V, poskytuje osobám v důchodovém věku všeobecné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

„V jiných knihovnách po celé republice už to funguje. My s tím teprve začínáme, ale lidé se na to hodně ptají. Myslím, že o to bude zájem,“ sdělila vedoucí úseku služeb čtenářům Městské knihovny v Prostějově Martina Štafová.

Garantem studijního programu je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Každého půl roku probíhá výuka v jiné oblasti. Po úspěšně splněných šesti semestrech se absolventi mohou přihlásit na slavnostní promoce, které se uskuteční v Praze.

„V září proběhne úvodní hodina, po které se lidé mohou rozhodnout, jestli mají zájem pokračovat. O poplatku a dalších věcech souvisejících s kurzy se dozvědí právě tam,“ dodala Martina Štafová. (kac)