Výstava připomene židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici, který byl zničený za druhé světové války. Je koncipována jako putovní a určená pro školy.

„Návštěvníci si budou moct prohlédnout obrazy i úlomky několika dosavadních nalezených náhrobků a elektronickou projekci historických fotografií hřbitova v plánku. Informační panely je seznámí s židovskými zvyklostmi při pohřbívání, předloží přehled dějin Židů v Prostějově a historii původních míst židovských pohřbů, zaniklého hřbitova ve Studentské ulici i toho existujícího v Brněnské ulici," nastínila historička muzea Marie Dokoupilová s tím, že hlavní pozornost se soustředí na nalezené náhrobky a příběhy osob, jimž patřily.

„Texty připomenou i osobnosti, které měly pro Prostějov a židovskou obec zvláštní význam a našly zde místo svého posledního odpočinku, i když se jejich náhrobky zatím nepodařilo nalézt. Patřili mezi ně například lékař Gideon Brecher, rabín Josua Charif, rabín dr. Emil Hoff, továrník Feith Ehrenstamm, majitel sirkárny Markus Ries, různí židovští podnikatelé a další osoby," doplnila historička.

O obnovu starého židovského hřbitova se od roku 2013 zasazuje i rabín Louis Kestenbaum z New Yorku, který chce místu navrátit jeho původní pietní charakter. Do mapování osudu starého židovského hřbitova se mohou však lidé stále zapojit.

„Lidé se stále mohou obracet přímo na naše muzeum, uvítáme také fotografie a jiné dobové dokumenty," doplnila Marie Dokoupilová.

Výstava Zaniklá zahrada života bude v prostorách muzea k vidění do 7. srpna. Lidé se na ni mohou přijít podívat každý den kromě pondělí od půl desáté ráno do pěti hodin odpoledne, od dvanácti hodin však musí počítat s hodinovou přestávkou. 

Autorka: Marcela Žůrková