Jméno tohoto renesančního šlechtice, diplomata a svého času nejvyššího kancléře českého království, přezdívaného Nádherný, však obyvatele a návštěvníci Prostějovska slýchají nejčastěji v souvislosti s jeho manželkou Marií Manrique de Lara y Mendoza, plumlovskou Černou paní.

Testament sepsal pan Vratislav přímo „na Prostěgově“ desátého dubna roku 1572, tedy deset let před svou smrtí.

„Z jeho pera vzešly tehdy celkem dvě závěti. Jedna byla určena pro České království a druhá pro Markrabství moravské. Zatímco originál české závěti je zatím nezvěstný, dosud neznámou a v odborné literatuře nezaznamenanou moravskou závěť se nyní podařilo najít,“ uvedl objevitel listiny, historik Tomáš Černušák.

V dokumentu Vratislav z Pernštejna stanovuje především zabezpečení svých deseti dětí, které v té době žily. „V závěti je stručně zmíněna i Vratislavova manželka. Její majetkové zabezpečení však řešila samostatná závěť pro České království,“ upřesnil historik.

Vzácný objev. Závěť Vratislava II. z Pernštejna

Česky, ale vypsanou rukou

Text listiny historici znali, nikoli však z originálu.

„Po Vratislavově smrti byly obě závěti přepsány do českých i moravských zemských desk,“ vysvětlil historik. Zemské desky sloužily od středověku v podstatě jako ekvivalent pozemkových knih a šlechta sem zapisovala své majetky.

Dokument o rozměrech zhruba šedesát krát šedesát centimetrů je psán česky. „Přesto se nečte úplně snadno, jeho autor měl totiž velmi vypsanou ruku,“ podotkl Černušák. Podle něj je vidět, že úřednická práce nebyla významnému Pernštejnovi cizí. Zřejmě si potřebné zápisy v královské kanceláři i při správě panství obstarával sám.

Vzácnou listinu by mohli lidé na vlastní oči vidět už za několik týdnů. „Moravská závěť Vratislava z Pernštejna bude po ukončení restaurátorských prací veřejnosti ukázána na výstavě „Pernštejnové a jejich doba“, která se bude konat v Salmovském paláci v Praze od května letošního roku,“ slíbil Tomáš Černušák.

Vratislav II. z Pernštejna patřil ve své době k nejvýznamnějším českým politikům. Roku 1543, v pouhých třinácti letech jej jeho otec Jan IV. z Pernštejna poslal do Vídně, kde se stal společníkem budoucího císaře Maxmiliána II. S ním navštívil Brusel, zúčastnil se šmalkaldské války. Poté ho doprovázel do Španělska, kde prožil čtyři roky. Již od mládí se Vratislav s budoucím císařem velice spřátelil, což mu později pomohlo k jeho politické kariéře.

Černá paní porodila 21 dětí

Když mu bylo pětadvacet, oženil se se španělskou dvorní dámou Marií Manrique de Lara y Mendoza a měl s ní jedenadvacet dětí. Z těch se dospělosti dožilo jen deset, a proto v pozdějších letech jejich matka už černý smuteční šat ani neodkládala. Díky tomu si vysloužila přízvisko Černá paní.

Na portrétu v Plumlově můžeme vidět smutnou bledou paní s malým děvčátkem. To děvčátko je její dcera Polyxena. Později provdaná za knížete Zbyňka Popela z Lobkovic. Napsala jednu z nejstarších českých kuchařských knih a věnovala pražskému klášteru bosých karmelitánů voskovou sošku Ježíše, kterou dostala od své matky. K Pražskému Jezulátku se poutníci sjíždějí dodnes. A jen málokdo tuší, že původně možná stávalo v kapli prostějovského zámku.