„Je běžné, že člověk, který se s trestním řízením setkává v postavení oběti poprvé, bývá zahlcen již samotnou nepříjemnou událostí, která se mu přihodila. Přestože ho policisté poučí o právech, stává se, že řadě informací nerozumí nebo je není schopný vstřebat. Neví, co má očekávat, na co nezapomenout, jak se o sebe v této situaci postarat," nastínila situaci Karolína Hrbková z prostějovského střediska Probační a mediační služby, které pomáhá obětem trestných činů.

„Naši pracovníci lidem bezplatně pomohou zorientovat se v situaci a poradí jim, jak uplatnit práva oběti v trestním řízení podle konkrétních okolností případu. Nabídnou i psychickou podporu při vyrovnávání se s důsledky trestného činu. Samozřejmě můžu jen doporučit, aby se lidé o svá práva začali zajímat co nejdříve, dokud mohou ovlivnit průběh i výsledek trestního řízení tak, aby byl pro ně co nejuspokojivější," poradila Karolína Hrbková s tím, že lidem může pomoci o bezplatně advokát. O tom však musí rozhodnout soud.

„Práv, která má oběť trestného činu, je ve skutečnosti mnoho. Důležité je se o ně zavčas zajímat a v případě potřeby se nebát říci si o pomoc," zdůraznila Karolína Hrbková.

Probační a mediační služba funguje v Prostějově na Svatoplukově ulici 53. Kontaktovat ji můžete na telefonních číslech 582 361 561; 731 692 745.