Studenec byl v minulosti postižen záplavami po přívalových deštích. Občané se konečně dočkají důležité hráze.

"Ve Studenci jsme měli velké problémy s vodou v roce 2007 a opakovaně i v loňském roce. Čekalo se dvanáct let. Konečně se začalo stavět, věříme, že nám to pomůže proti případným následkům přívalových dešťů," sdělila Deníku starostka Čelechovic na Hané Jarmila Stawaritschová.

Co vlastně má na několikahektarové ploše pod kopcem ve směru na Olšany u Prostějova vzniknout?

"Ve Studenci realizujeme protipovodňovou hráz, která má za úkol ochránit obec před záplavami. Jedná se o první etapu společných zařízení, které byly navrženy v rámci dokončených komplexních pozemkových úprav," uvedla Lenka Růžková, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu, který stavbu realizuje.

Tři metry na výšku

Samotná zemní hráz má mít délku 140 metrů a třímetrovou šířku.

"Hráz bude vybavena výpustí, bezpečnostním přelivem a tlumícím objektem. Nad hrází v ose toku přívalových srážek jsou budovány dvě zemní hrázky ze zeminy, kamene a dřeva. Součástí stavby je rovněž bezpečné převedení vod pod státní silnicí, kdy stávající propustek bude nahrazen novým kapacitnějším," přidává podrobnosti Lenka Růžková.

Spousta zeleně a přístupová cesta

Vedle stěžejní hráze dojde i k celkové rekultivaci prostoru. Na zhruba pěti hektarech budou zasazeny stromy a keře.

"Do předem zatravněné plochy bude vysazeno sedm set šedesát stromů a keřů. Přístupnost pozemků a nutnost pěstební péče o vysazené porosty zajistí travnatá polní cesta o délce sedm set dvacet pět metrů," vypočítala mluvčí Růžková.

Realizace projektu s názvem „Vodohospodářská opatření a krajinná zeleň v k. ú. Studenec - I. etapa“ bude dokončena do konce června 2020. Na stavbu za 13,4 mil. Kč bez DPH získal Státní pozemkový úřad dotaci z Programu rozvoje venkova, operace 4.3.1 Pozemkové úpravy. Stavba po svém dokončení vytvoří ucelený systém kombinující protipovodňovou ochranu obce s citlivým zakomponováním výsadeb, včetně zajištění přístupnosti pozemků.