Parkové úpravy prostoru před zámkem mají navázat na probíhající rekonstrukci Smetanových sadů. K zavlažování zeleně chce město využít historickou studnu, která byla vybudovaná za druhé světové války a je skrytá pod povrchem vozovky na Přikrylově náměstí.

„Místo před zámkem představuje významný veřejný prostor, který je však v současné době prakticky nevyužívaný. Zároveň je narušený pozůstatky dopravního napojení na Kosteleckou ulici a nejasně definovaným prostorem pro pěší a automobilovou dopravu v okolí základní školy a knihovny," řekl na čtvrteční tiskové konferenci náměstek primátora Zdeněk Fišer.

„Z venkovní fasády zámku zbývá rekonstrukce jeho západní části, tedy směrem k budově školy, která proběhne v letošním roce. Proto jsme se zabývali i celkovou úpravou okolí. V návaznosti na parkové úpravy Smetanových sadů se nabízí varianta provedení výsadby zeleně i v prostoru před zámkem, čímž by se rozšířila klidová zóna," vysvětlil náměstek primátora.

Zavlažování z historické studny

K zavlažování celého prostoru hodlá magistrát využít historickou požární studnu, která vznikla za druhé světové války jako rezervoár vody pro hašení v případě leteckého náletu na město.

„Závlahový systém je nutnost. Prostějov není moc bohatý na srážky, takže bez zavlažování by byly přírůstky na vegetaci minimální," vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Historická studna, která je pět metrů široká a dvanáct metrů hluboká, je skrytá pod povrchem vozovky na Přikrylově náměstí.

„K napojení studny dojde boční přípojkou směrem od zámku, čerpací stanice vznikne v blízkosti veřejných záchodků. Trubky tam povedeme protlakem, takže nedojde k poničení komunikace," vysvětlil Zdeněk Fišer a dodal, že město využitím historické studny ušetří náklady na údržbu zeleně.

„Dojde k úspoře finančních prostředků a zároveň nebudeme muset brát z vodovodního řadu," vysvětlil.

Úpravy v parku

Závlahový systém má v parku začít fungovat až po jeho revitalizaci, tedy zřejmě v příštím roce. Největší zelenou plochu v centru města totiž čeká poměrně zásadní proměna. Kromě dílčích úprav cest a sjednocení jejich povrchu se také počítá se zásadní a kompletní obnovou veřejného osvětlení a mobiliáře parku, tedy laviček či odpadkových košů. Kromě toho se obnovy dočká i zeleň.

„Kácení se dotkne nejméně čtyřiceti stromů, které ohrožují bezpečnost chodců a jejichž životnost je u konce," uvedla Ivana Hemerková a dodala, že v sadech vznikne nová lipová alej. 

SOUVISEJÍCÍ: Nové nádvoří na zámku? Za dotace dlažba, bez dotací štěrk