„Oznamujeme zahájení územního řízení," sdělil ohledně projektu na úřední desce Jan Košťál, vedoucí prostějovského stavebního úřadu. Dodal, že veřejné projednání se uskuteční 1. srpna v 10 hodin.

Košťál přiblížil, že světelné signalizační zařízení křižovatky bude řízeno řadičem, který musí být kabelově propojen s přejezdovým zabezpečovacím zařízením, ze kterého bude přijímat povely o aktuálním stavu železničního přejezdu.

Změny v Barákově ulici

„V ulici Barákova, dále od centra, stavbaři provedou úpravy pro jednosměrný provoz v délce zhruba patnácti metrů. Do nové polohy pak přemístí parkoviště na ulici Barákova s devíti stáními pro osobní vozidla a dvěma stáními pro osoby s omezenou schopností pohybu," uvedl Jan Košťál.

Jak bude vypadat nová křižovatka?

Stavební úpravy křižovatky u železničního přejezdu na ulici Olomoucká zahrnují rekonstrukci vozovky v Olomoucké ulici v délce 183 metrů. Navazující ulice Barákova (blíže k centru) bude rekonstruována v délce 66 metrů a ulice Sladkovského v délce 78 metrů.

„Nové přejezdové zabezpečovací zařízení bude světelné se závorami, reléové s elektronickou nástavbou a bude obsahovat i akustickou signalizaci pro nevidomé," sdělil šéf prostějovského stavebního úřadu.

SOUVISEJÍCÍ: Jak bude vypadat rekonstrukce záludné křižovatky v Olomoucké?

Nové křižovatka začne nejspíš sloužit příští rok.

„Jsme připraveni na začátku příštího roku vstoupit do akce celkovou opravou železničního přejezdu. Bude provedena výměna železničního svršku, železničního sdělovacího zařízení a úprava napojení na silniční komunikaci," řekl před nedávnem Václav John, ředitel Stavební správy východ Správy železniční a dopravní cesty. Ta se bude na stavbě podílet částkou ve výši devíti milionů korun. Olomoucký kraj dá na úpravy dvanáct milionů korun, město Prostějov osm milionů korun.

Rozpaky

Řidiči jsou z předloženého projektu na rozpacích.

„Z Barákovy do Olomoucké doleva se už neodbočí, tedy ani se tam z Olomoucké nebude dát vjet?" ptá se například Pavel Burša z Prostějova.

Náměstek primátora prostějovského magistrátu Zdeněk Fišer potvrdil, že ve směru od Olomouce se z Olomoucké ulice do Barákovi nebude dát odbočit. „Ve směru z centra města to ale možné bude," řekl Fišer. Ohledně parkoviště v Barákově ulici poznamenal, že zůstane v podstatě tam, kde je. Dostane ale nový povrch.