„Budou vysázeny geograficky původní listnaté stromy a keřové porosty. Také bude založen trávník a součástí projektu bude i síť cest a pořízení mobiliáře,“ vysvětlila referentka odboru médií Magistrátu města Anna Kajlíková, která rovněž doplnila, že celkové náklady na projekt činí asi pět milionů korun.

Ukončení prací očekává magistrát v listopadu.

Novou parkovou kompozici vítá předsedkyně prostějovského Regionálního sdružení Iris Českého svazu ochránců přírody Eva Zatloukalová.

„Park u Hloučely určitě schvalujeme. Jakékoliv rozšíření pásu břehových porostů kolem říčky biokoridoru prospěje. Aby zde mohly žít a migrovat různé druhy živočichů i rostlin, musí být pás zeleně dostatečně široký,“ přiblížila Zatloukalová s tím, že k rozšíření zeleně nemusí sloužit pouze parkové úpravy.

Ilustrační foto
Prostějov bude mít nový hudební klub. Apollo II ale nevznikne„Stačilo by podél říčky rozšířit pás vysázených stromů i na opačnou stranu cyklostezky, tedy směrem k městu. Navíc se zde plánují další výstavby rodinných domků, kdy některé mají zasahovat až k biokoridoru. Tato část by však určitě měla být dostatečně odcloněna od biokoridoru,“ sdělila předsedkyně sdružení Iris.

Podle ní by rovněž park neměl Hloučele škodit ani přes větší zájem veřejnosti, pokud v něm bude vyřešené odkládání odpadů a pravidelný dohled městské policie.

Park bude sloužit Prostějovanům k rekreaci.

„My bychom uvítali spíše přirozenější plochy, kde například tráva neseče tak často a myslí se i na pobyt volně žijících živočichů, například různé úkryty, plochy s vynechanou sečí nebo drobní vodní plochy a podobně. Ale každopádně nový park rozhodně vítáme,“ doplnila Zatloukalová. (mma)

Ilustrační foto
Nový bazén se teď v Prostějově stavět nebude. Zastupitelé rozhodnutí odložili