Za pomoci lesnického traktoru s navijákem tak ochranáři svalili na zem asi dvě stě metrů směrem k Prostějovu za mostem na silnici směrem na Tichou šedesátiletý a osmdesátiletý to­pol.

Tvorbu lesa v biokoridoru Hloučela má již léta na starosti Karel Pokorský, člen místní organizace Českého svazu ochránců přírody.

„Počasí nepočasí, museli jsme využít toho, že máme zaplacený traktor,“ vysvětlil Pokorský, proč kácejí stromy v dost silném větru a za zvýšené hladiny říčky.

Po částečném podřezání stromu připevnili dřevorubci řetězy s navijákem do čtyřmetrové výšky. Po odřezání kmene z druhé strany traktorista napnul naviják a strom padnul po kratším boji na zem.

„Dřevo se prodá na palivo, na dýhu není vhodné, protože je částečně vyhnilé,“ upřesnil další cestu velkých kmenů Pokorský.

Ochránci přírody kácejí na místech, kde je to nejvíce potřeba. „Na jednom místě jeden rok kácíme, další rok provedeme výsadbu,“ vysvětlil Pokorský.

Letos tak budou vysazeny stromy u Cavala.

„Budou to převážně jasany, pár kusů lip, sem tam dub a třešeň ptačka,“ vypočítal Pokorský. Podle něj byl nejhorší rok 2007, kdy bylo sucho a uhynulo nejvíc vysazených stromů.

Výsadby dřevin začnou v dubnu a budou dokončeny na podzim. Na dosadbu stromů ještě požádají ochránci přírody o finanční dotaci. Projekt tvorby lesa v biokoridoru Hloučela pokračuje již sedmým rokem a je zhruba v polovině plánovaných prací.