V nabídce je celkem třicet tři parcel.

„Garáže budou stát podél cukrovarské zdi v ulici Masarykova,“ říká vedoucí odboru životního prostředí a investic obce Martina Lakomá.

Obec si na nezájem o pozemky nestěžuje. Přesto je jich stále několik volných.

„Z celého počtu máme již čtrnáct prodaných a devět rezervovaných parcel,“ uvedla Lakomá.

Pro výstavbu garáže je nutné, aby si majitel zajistil vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu.

„Žádost si stavebník podává u Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí,“ upřesňuje Lakomá.

O koupi těchto pozemků se mohou zájemci ucházet na Městském úřadu v Němčicích. (her)