„Chceme občanům i turistům nabídnout moderní turistické centrum, které odpovídá standardům 21. století. Připraveny zde jsou informační a propagační materiály nejen z našeho města, ale i z širšího regionu. Zároveň však zůstane zachovaná nabídka původní informační služby, tedy zejména Czech Point,“ vysvětluje primátor František Jura.

Otevření turistického informačního centra v budově prostějovské radnice zároveň znamená ukončení provozu Regionálního informačního centra, které působilo v prostějovském zámku na Pernštýnském náměstí.

„Věřím, že jak klienti magistrátu, tak turisté si rychle najdou cestu do nově zrekonstruovaných prostor a doufám, že se jim zde bude líbit,“ dodal Jura.

Stavební úpravy v hodnotě přibližně jeden milion osm set tisíc korun trvaly více než tři měsíce, projekční příprava si vyžádala zhruba dva měsíce. Byla zde položena nová dlažba a podlahové krytiny, provedeny nové sdělovací sítě a část elektroinstalace. Nové jsou také stropní podhledy a osvětlovací prvky. Turistické informační centrum je taktéž vybaveno novým nábytkem.