„Každoročně si na tomto místě připomínáme všechny, kteří bojovali proti fašismu a kteří svými činy dokázali, že svoboda a demokracie nejsou jen prázdná slova," řekl bývalý primátor Prostějova Miroslav Pišťák.

„Chci zde také připomenout tragické osudy našich židovských spoluobčanů. V dnešní době se u nás často utěšujeme tím, že žijeme v míru, ale mysleme na to, že války v různých částech zeměkoule stále pokračují a že porušování demokracie a svobody kdekoliv na světě ohrožuje i nás."

Miroslav Pišťák ve svém projevu také ocenil, že v Prostějově sídlí dvě elitní jednotky České armády, které se mimo jiné spolu s policií starají o klidný a bezpečný život všech lidí.

Vyzval také přítomné, aby si často připomínali, co všichni, kdo v bojích za svobodu našeho národa položili své životy, udělali pro nás a naši budoucnost.

Božena Ohlídalová, která pochází z Klenovic, si na poslední dny války dobře pamatuje.

„Po bombardování všechno okolo nás lítalo a my jsme běželi pryč, směrem na Ivaň. Tam stál mladý vojáček a volal: „Tuda nět," a ukazoval nám na opačný směr na Obědkovice. Myslím, že nám to zachránilo život." vyprávěla žena.

Autor: Marcela Žurková

Další ohlasy a vzpomínky pamětníků najdete v úterním tištěném vydání Prostějovského deníku.