Oba nakažení jsou léčeni v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku.

„K nákaze může dojít při velmi těsném kontaktu s nemocným. U rodinných členů obou dospělých však onemocnění potvrzeno nebylo, nejsou infekční ani nebezpeční pro své okolí a není tedy třeba je od společnosti izolovat,“ řekla k situaci tisková mluvčí Nemocnice Prostějov Radka Miloševská.

Aktuálně se Česká republika řadí mezi státy s nejmenším výskytem této nemoci na světě, každoročně je u nás léčeno kolem 500 osob a počet onemocnění v posledních letech neustále mírně klesá. Díky systému evidence, léčby a sledování pacientů je ohrožení minimální a v souvislosti s ojedinělým výskytem tohoto onemocnění na Prostějovsku není důvod k obavám.

Aby bylo riziko minimalizováno, vyšetřují lékaři i osoby, které byly s nemocným v těsném kontaktu.

„Zjistíme-li podle kožního testu u vyšetřovaných osob změněnou kožní reaktivitu, bez dalších příznaků onemocnění tuberkulózou, zahajujeme u nich preventivní protituberkulózní léčbu,“ informoval primář plicního oddělení Nemocnice Prostějov Dušan Hanák s tím, že tyto osoby jsou většinou po delší dobu sledovány plicními lékaři.

V průměru tuberkulózou v okrese Prostějov onemocní čtyři lidé za rok.

Autor: Kateřina Pětrošová