Z úvodní besedy vyplynulo, že stavebními kameny pro dobrou komunikaci mezi dobrovolníkem a jeho klientem jsou sebeúcta a asertivní chování. Poté se již přistoupilo k vlastnímu oceňování.

„Celkem jsme vybrali šestnáct dobrovolníků profilujících se z humanitární organizace ADRA, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Českého svazu ochránců přírody, Lipky a Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově,“ uvedla předsedkyně Ekocentra Eva Zatloukalová.

Pomáhá i vlčák

Oživením akce bylo zcela určitě předávání diplomu Janě Povolné a jejímu vlčákovi Benovi za příkladnou práci pro seniory a zdravotně postižené.

Na závěr si vzal slovo předseda Unie neziskových organizací Olomouckého kraje Marek Podlaha:

„Činnosti, kterými se vy všichni dobrovolně zabýváte se prostě ani ocenit nedají. Neštěstí i na Kraji si začínají uvědomovat, že bez vás dobrovolníků by vše bylo daleko těžší, a proto věřím, že se blýská dobrovolníkům na lepší časy,“ uvedl s úsměvem.