"Floriánské náměstí už dostává konkrétní podobu. Výjimkou je střecha terminálu, která je dovážena po částech ze zahraničí. Momentálně dochází k postupnému zasklívání jednotlivých skleněných ploch, které budou na všech stranách i na střeše," vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Původně se měla celá stavba předávat 15. listopadu, následně se termín posunul do konce listopadu a nejnovější termín předání je 20. prosince letošního roku.

"Tenhle termín je už definitivní. Ke zpoždění došlo z objektivních příčin. Nyní už dochází k finální úpravě konstrukce terminálu, úpravám parkového prostředí a jako poslední přijde na řadu kostková zádlažba a zpomalovací pruh v ulici Hliníky. Hotovo by mělo být do 20. prosince 2019," říká Jiří Rozehnal.

Na tuto akci byla městu schválena žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši přibližně 25,8 milionu korun. Město Prostějov se mělo podílet dalšími dvaceti miliony. Začátkem letošního září pak byla zastupitelstvem po bouřlivé diskuzi schválena další částka ve výši 5,6 milionu jako vícenáklady.

Finální náklady na revitalizaci Floriánského náměstí tak přesáhnou 50 milionů korun.