První koledníci s pokladničkami vyrazí do ulic už v pátek.

„Koledníci v rámci Tříkrálové sbírky nejprve navštíví Dům s pečovatelskou službou v Polišenského a v Hacarově ulici," uvedl Vít Forbelský, pastorační asistent prostějovské charity.

Přát vše nejlepší do nového roku, zpívat koledy a rozdávat drobný dárek v podobě kalendáříku či cukříku budou koledníci především v sobotu, potkat dobrovolníky převlečené za tři bájné mudrce z východu mohou lidé i v pondělí.

„Čtyři skupinky koledníků z řad studentů Cyrilometodějského gymnázia vyrazí na prostějovskou radnici, do Centra sociálních služeb a do nemocnice," dodal Vít Forbelský.

Koledovat budou i na Konicku

Kolem sto dvaceti kasiček mají zapečetěných na Konicku.

„V pátek v osmnáct hodin dostanou koledníci na mši svaté požehnání, hlavním dnem koled pak bude sobota," uvedl ředitel konické Charity Jaroslav Procházka. Zároveň dodal, že koledníci obejdou s kasičkami třiašedesát obcí.

Výtěžek sbírky pomůžete lidem, kteří nemají vlastní domov, potýkají se s hendikepem nebo se ocitli v těžké situaci. Peníze poputují kromě celostátní pomoci i do regionu. V Prostějově lidé pomohou pečovatelské službě, která zoufale potřebuje nové auto, a do Charitativního centra Marta, kde vzniknou chráněné dílny. Výtěžek ze sbírky na Konicku pomůže sociálně potřebným rodinám a pečovatelské službě na pořízení vybavení.

Přispět můžete i jinak

Pomoct lidem v nouzi mohou i ti, které koledníci nezastihnou doma. Přispět do sbírky mohou zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777, kdy cena jedné DMS je třicet korun, přičemž na pomoc potřebným jde 28,50 korun, či zasláním příspěvku na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 s variabilním symbolem 777.V loňském roce byli lidé v regionu štědří a dohromady darovali více než jeden milion korun. V Prostějově putoval výtěžek na dovybavení a provoz domu pro postižené na Daliborce, na Konicku peníze pomohly dovybavit půjčovnu elektrickými polohovatelnými postelemi.

V celé republice se podařilo vybrat téměř 77 milionů korun.

„Díky štědrosti dárců a nezištné obětavosti téměř padesáti tisíc koledníků jsme pomohli tisícům našich klientů. Koledníčci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Ježíše Krista v Betlémě, který se narodil v chudé stáji, aby zachránil svět od věčné smrti. Lidé mohou svým darem pomáhat všem, kteří naši pomoc potřebují," řekl Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. Charitní koledníky mohou lidé potkávat až do 14. ledna.