„V naší oblasti má Charita dobré jméno. Jsou zde hlavně menší obce, kde k nám mají lidé často velmi vřelý vztah," uvedla Naděžda Páleníková z Charity Konice. Sbírka se na Konicku uskuteční devátého ledna.

Už teď je podle jejích slov jasné, na co se vybrané peníze použijí. Suma by se měla rozdělit do několika částí.

„Peníze se použijí jak na podporu sociálně slabých rodin, tak k zajištění terénních služeb a pracovníků," uvedla s tím, že se do terénu vydá sto patnáct skupinek koledníků. Ti budou k rozpoznání kromě kasičky také podle průkazů, na nichž se bude nacházet číslo koledníka.

Také ve zbytku Prostějovska budou lidé potkávat tříčlenné skupinky králů - koledníků. V některých obcích však podle koordinátora sbírky Víta Forbelského není snadné koledníky sehnat.

„Vždy záleží, kdo se toho ujme. Buď funguje v obcích sbírka díky farnosti, nebo to jde přes obecní úřad. Jsou vesnice, kde koledníci zestárnou a nemá je kdo nahradit," uvedl. V lednu by se ale i tak mělo zapojit podobně jako loni kolem dvou set skupinek.

Na co se peníze použijí?

Zároveň také prozradil, na co prostředky ze sbírky půjdou. Jejich účel se oproti loňskému roku příliš nezměnil.

„Opět vybíráme na charitní centrum Marta. Z peněz také podpoříme pečovatelské služby. Patnáct tisíc pak půjde na přímou pomoc pro potřebné," uvedl Vít Forbelský. Poslední částka by se tak mohla týkat například lidí, kterým vyhoří byt.

Na ně a další potřebné přispívají také mnozí v Prostějově oslovení lidé. Některé sbírky podporuje také Jana Soldánová.

„Někdy posílám dárcovské SMS zprávy. Když jsem na chalupě, tak dávám také na Tříkrálovou sbírku. U darování peněz se rozhoduji například podle zdravotního postižení obdarovaných," sdělila.

Do charitativních sbírek přispívá například také ředitelka prostějovského divadla Jana Maršálková.

„Na Tříkrálovou sbírku přispívám podle toho, zda potkám koledníky. Pravidelně však dávám peníze na Dobrého anděla. Řídím se podle toho, za jakým účelem se peníze vybírají a jak velká část z nich skončí skutečně až u potřebných. Myslím si právě, že třeba Dobrý anděl je v tomhle směru nejlepší," uvedla.

Tříkrálová sbírka je společně s několika dalšími už tradiční záležitostí. Například Naděžda Páleníková se o její průběh stará už dvanáct let a může tedy posoudit, jak lidé přispívají.

„Pamatuji si, že jeden rok sbírka přinesla o deset tisíc korun méně než obvykle. Musím říct, že jinak žádné extrémní výkyvy v počtu přispěvatelů jsme nezaznamenali. Paradoxně, když zavřeli pilu ve Ptení, tak lidé v oblasti dávali do sbírky více peněz," uvedla.

Koledníci na Prostějovsku budou chodit hned v několika dnech. Na severozápadě okresu se sbírka odehraje devátého ledna, šestého ledna pak vyjdou také trojice tvořené studenty Cyrilometodějského gymnázia a o tři dny později i zvláštní skupina mířící na radnici.