Děti přestrojené za Kašpara, Melichara a Baltazara, dávné mudrce z Východu, zasedly v pátek večer do lavic farního kostela v Konici. Spolu s rodiči a sousedy tam vyslechly mši svatou.

„Svým koledováním ukazujte, že jste poznali Boha. Pomozte chudým,“ řekl dívkám a chlapcům s korunkami na hlavách konický farář Milan Ryšánek.

Připomněl, že dávné mágy z Východu přivedla prostota a pokora k odhalení velikého tajemství. Díky tehdejším tajným učením a svitu hvězdy, která oznámila narození krále, našli Syna Božího – Ježíše narozeného v bídě. „Děťátko leželo v Betlémě v krmelci, odkud jedli ovečky a berani,“ popsal farář.

Upozornil, že příchod králů byl příkladem, jak poznat skutečnou pravdu. Ta je jen jedna. „Tento svět je velikou stopou Boží. Učinil jej z ničeho. Náš úkol je chránit Boha. Máme rozum, uvědomujeme si, jak krásný je svět, který stvořil milující Bůh,“ uvedl Ryšánek a varoval, že každý, kdo tím pohrdá, přináší zhoubu.

Opravdová moudrost a morálka dle jeho slov znamená respektování zákonů vepsaných nám do srdce. Farář vyzval, aby si lidé uvědomovali všechny vztahy vyplývající z naší přirozenosti. „Manželství může uzavřít pouze muž a žena, tedy ti, kteří mohou být maminkou a tatínkem,“ podotkl k tomu.

Dětem posvětil Milan Ryšánek křídy, kterými na dveře malují znamení K+M+B, a převzal od nich symbolické dary. Šlo o zlato, kadidlo a myrhu – mast pro pomazání těl mrtvých králů. Právě tyto cennosti přinesli v dávných časech mágové Synovi Božímu.

Tříkrálová sbírka Charity České republiky trvá na Konicku od 6. do 8. ledna. Většina vykoledovaných peněz zůstává v regionu, kde byly vybrány. V Konici tak poputují na vybavení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Zbytek pomůže rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Tříkrálová mše OBRAZEM

Tříkrálová mše v Konici
Tříkrálová mše v Konici
Tříkrálová mše v Konici
Tříkrálová mše v Konici
Kostel v Konici