„Platíme za odpad jednotnou taxu, tak nevím, proč bych měl běhat po městě a roznášet sklo nebo papír někam jinam. Takhle to prostě všechno vyhodím do popelnice a oni to odvezou. Za ty peníze, co platím na poplatcích, by mohli mít třídírnu,“ kroutil Prostějovan Petr Malý hlavou nad letákem, který mu vhodil do schránky aktivista jednoho z ekologických sdružení.

Takových lidí jako pan Malý je víc. Prostějovsko totiž zdaleka nepatří k favoritům ve třídění odpadu. A to ani v rámci kraje.

„Města a obce Olomouckého kraje podle posledních statistik recyklují pouhých patnáct procent komunálního odpadu. Pokud by však recyklace stoupla na padesátiprocentní úroveň jako v Německu, kraj by každý rok využil navíc téměř sto tisíc tun druhotných surovin, které nyní zbytečně vyhazuje,“ prohlásil Ivo Kropáček, který se odpady zabývá v rámci hnutí Duha. Podle něj v celé republice ročně vyhodí lidé do popelnic suroviny za tři miliardy korun.

Odpadkový koš v kamnech

Lidi totiž jednotná platba za odpad nemotivuje k tomu, aby se tříděním zabývali.

„Pokud bychom zavedli platby za množství, zaplnily by se nám odpadem příkopy nebo by to lidé začali pálit. Dělají to ostatně už i tak,“ postěžoval si starosta Vrbátek Ivo Zatloukal. Když jde člověk po kterékoli z vesnic okresu, zvláště teď na podzim, často ucítí, že někdo vysypal do kamen odpadkový koš.

„Nejhorší je, že lidem je to jedno, že to pak sami dýchají a mají z toho rakovinu nebo kdovíjaké jiné nemoci,“ povzdechl si starosta.

Jak často vyvážet?

Podle něj může lidi ke třídění motivovat i to, jak často se popelnice vyváží.

„Kde mají svoz jednou týdně, tam lidi nahážou do popelnice všechno a nic neřeší. My máme svoz jednou za čtrnáct dní a vidím, že lidé už přemýšlí, co tam dají a odpad raději vytřídí a zajdou s ním do kontejneru,“ řekl Ivo Zatloukal. I on si však myslí, že máme v tomto směru co dohánět.

Problémy dělá i to, že lidé nejsou při třídění ukáznění.

„Máme dvakrát do roka kontejnery na bioodpad a lidé tam nahážou cokoli a listí třeba v igelitových pytlech. To ovšem v kompostárně nevezmou a musí se to odvézt na skládku do Němčic. A my pak zaplatíme místo dvou stovek dvanáct set,“ popsal situaci vrbátecký starosta.