Co je u Vás v obci nového?

Letošní rok byl pro Ptení rokem jubilejním, obec si připomněla 880 výročí.

Letos se nám podařilo vybudovat infrastrukturu pro 18 stavebních míst.

Postavili jsme dvě dětská hřiště, jedno ve Ptení, druhé na Ptenském Dvorku.

Co vaše obec nutně potřebuje pro zkvalitnění života místních?

V obci zatím není vybudovaná splašková kanalizace. To je náš největší problém.

Musíme věřit, že se nám podaří dosáhnout na státní dotace.

Proč máte Ptení rád?

Ve Ptení jsem prožil svoje mládí, máme zde postaven rodinný dům a není mi lhostejný osud obce, která byla a je vyhledávaná nejen jako rekreační oblast, ale i jako středisková obec. ⋌(prok)