Položte otázky svým zástupcům v poslanecké sněmovně. Své dotazy můžete za pomoci následných interaktivních odkazů klást již nyní. Poslanci vám je posléze zodpoví v určených časech jednotlivých rozhovorů.

Máte možnost například všem zúčastněným položit stejné otázky. Po skončení onlinů pak můžete srovnávat. Nebo se ptejte jednotlivců na to, co vám vzhledem k jejich postavení v parlamentu a vazbách na náš region připadne směrodatné. Máte zcela volné ruce.

1. ONLINE ROZHOVOR S PAVLEM HOLÍKEM

Pavel Holík

Online rozhovor s lékařem záchranné služby a novopočeným poslancem za ČSSD Pavlem Holíkem proběhl ve středu 16. června.

2. ONLINE ROZHOVOR S JITKOU CHALÁNKOVOU

Jitka Chalánková

Online rozhovor s pediatričkou a poslankyní za TOP09 Jitkou Chalánkovou se uskutečnil v pondělí 21. června od 13:00. Trval by zhruba do 14:15.

3. ONLINE ROZHOVOR S RADIMEM FIALOU

Radim Fiala

Online rozhovor s podnikatelem a staronovým poslancem za ODS Radimem Fialou je v jednání. Pan poslanec jeho konání předběžně přislíbil během července.

Oba páni poslanci i paní poslankyně si vzhledem ke svým možným nenádalým pracovním povinnostem vyhradili právo na případné změny v časovém plánu online rozhovorů. Pokud by k nim došlo, budeme vás o nich včas informovat.