Před třináctou hodinou se tak na obecním úřadě sešli všichni malí i velcí koledníci. „Máme tři trojice a k nim vždy jeden dospělý doprovod,“ vysvětlila starostka. Jedna trojice koledníků se sešla chlapecká a kluci si střihli kámen nůžky papír, který z nich bude představovat Baltazara a načerní si obličej. Další dvě skupinky tvořila děvčata, mezi kterými nebyl o očernění obličeje takový zájem.

„Loni jsme obešli všech čtyřiadvacet ulic, které tady máme, ale letos máme mladší koledníky, tak uvidíme, kolik toho stihneme obejít, než nám bude zima,“ usmála se starostka Kolečkářová. Po nastrojení do plášťů a nasazení korun na hlavu se všichni koledníci rozešli do předem přidělených částí obce.

Každému, kdo byl doma a otevřel dveře, zazpívali koledníci první dvě sloky známé koledy My tři králové. Požádali o příspěvek do Tříkrálové sbírky a dárce odměnili cukříkem. Promrzlé koledníky zahřál v podvečer teplý čaj a pizza. Také dostali pár sladkostí.

Na Prostějovsku bude sbírka probíhat i na samotné Tři krále v úterý i příští víkend, kdy se dobrovolníci vydají na koledu na Konicku.