Poté se za doprovodu nemocniční kaplanky přesunuli na oddělení LDN, onkologie, i na některé z ambulancí, kde pacientům, ale i zdravotníkům popřáli s novoročním požehnáním do nového roku. Neopomněli zajít ani na dětské oddělení.

„Tři králové přinesli nejen novoroční požehnání, ale nemocným také světlo a povzbuzení, aby zahnali jejich trápení. Hlavním posláním tříkrálové sbírky je přimět lidi myslet na druhé a pomáhat jim,“ prozradila Martina Studynková, kaplanka Nemocnice Prostějov.

Tříkrálová sbírka trvá od 1. do 14. ledna a v Olomouckém kraji probíhá již po jednadvacáté. Právě z něj se úspěšně rozšířila do celé republiky. Skutečnost, že je zde v kraji tradice tříkrálové sbírky hluboce zakořeněna svědčí i štědrost lidí, kteří loni darovali téměř třicet milionů korun.

Tři králové na prostějovské radnici 2020
Prostějovem prošli Tři králové spolu s velbloudem, zaskočili i na radnici