„Je to škoda. Velké akce, díky kterým se Prostějov mohl dostat do povědomí lidí, se postupně ruší, anebo upadají. Stačí si vzpomenout na to, jak dřív vypadal Wolkrův Prostějov a jak to teď upadá. Prostějov už nemá čím přilákat turisty," míní Vladimír Sklenář z Prostějova.

Radní se rozhodli zrušit setkání kumštýřů rok před dalším plánovaným ročníkem.

Nákladná údržba

„Rada města tuto záležitost několikrát posuzovala a byla kolem toho dlouhá diskuze. Důvodů je hned několik. Před deseti lety to byla významná akce, postupně se však snižovala i účast a zájem návštěvníků, což však není hlavním důvodem zrušení. Po jubilejním desátém ročníku jsme spočítali, že v Prostějově stojí už šestašedesát soch a sousoší, a to převážně v exteriéru. Takové množství už potřebuje nějakou péči, která s sebou nese i finanční náklady," vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Výdaje na základní sanaci a napouštění plastik látkami proti pronikání vlhkosti spočítali odborníci na více než osmdesát tisíc. Ošetření je přitom nutné opakovat každé čtyři roky.

„Dřevěné sochy jsou vytvořeny z nevyschlého dřeva a nebyly impregnované. Byl to záměr, ale dřevo časem sesychá a údržba soch je nákladná," vysvětila náměstkyně primátora.

Kam se sochy poděly?

Už před dvěma lety, kdy se konalo poslední sympozium, se prostějovská radnice rozhodla, že sochy po revitalizaci Smetanových sadů do parku už nevrátí.

„Když jsme park tak pěkně opravili, nebylo by moudré tam pořádat takové akce," uvedla Ivana Hemerková.

V parku stávalo pětadvacet dřevěných plastik. Část z nich stojí v areálu sociálních služeb, tedy v bývalé nemocnici při výpadovce na Brno, šest soch ozdobí nádvoří plumlovského zámku.

„Byla by škoda, aby sochy zapadly. Nádvoří zámku by si zasloužilo nějakou výzdobu. Rádi bychom, aby sochy zdobily nádvoří zámku už v hlavní sezonu," řekl kastelán plumlovského zámku Pavel Zástěra.

„Sochařské sympozium byla noblesní akce, ale měli bychom se zaměřit po deseti letech na něco jiného," uzavřela Ivana Hemerková.