"Jedná se o přízemní, samostatně stojící, dům na nízké podezdívce z lomového skládaného kamene se sedlovou střechou. Zřejmě pochází z přelomu 18. a 19. století," popisuje Jiří Kaláb, specialista na lidovou architekturu územního odborného pracoviště NPÚ v Olomouci.

Někdejší zkušebna

Starý dům byl několik desítek let v majetku obce. V loňském roce došlo k prodeji do soukromého vlastnictví.

"Dům postupně chátral a obec neměla peníze na jeho případnou rekonstrukci. Rozhodli jsme se ho tedy prodat. Využívali jsme ho dlouhé roky jako zkušebnu Klubového zařízení," komentuje drahanský starosta Milan Marek a dodává: "Jsme rádi, že se o dům někdo stará. Pokud nám nová kulturní památka zvedne turistický ruch, tak je to jenom dobře."

Původní kování

"Objekt je zděný z pálených cihel s kastlovými okny, dělenými do kříže s dochovaným původním kováním. Secesní dveře jsou zdobeny příčným kazetováním a ve středním poli mají reliéfní řezbu vavřínového věnce se závěsy včetně původního kování," doplňuje Jiří Kaláb.

"V části nad hospodářským křídlem se zachoval původní dřevěný šindel překrytý eternitovou krytinou a je zde uložena část plaňkového oplocení," uvádí památkář a pokračuje: "V objektu se zachovala prostorová i hmotová dispozice, konstrukční i materiálové provedení s řadou uměleckořemeslných detailů a předmětů. Modernizační úpravy zde proběhly naposledy na počátku 20. století. Důsledkem neobývání domu po 2. světové válce se dochoval v původní podobě a je naprosto ojedinělý v rámci Drahanské vrchoviny."

Venkovská usedlost je příkladem přechodného typu mezi domem Českomoravské vrchoviny a hanáckým lidovým domem v jejich starší fázi. Stav objektu je opravitelný bez nutnosti výrazných zásahů do jeho materiálové podstaty a lze jej uvést do stavu, odpovídajícímu přibližně počátku 20. století.