Deník vybral 5 TOP projektů, které jsou nejaktuálnější. Buď se už realizují, nebo se v brzké budoucnosti realizovat začnou. 

Fotbalový stadion Za místním nádražím

Stávající městský fotbalový stadion Za Místním nádražím prochází velkou přestavbou.Stávající městský fotbalový stadion Za Místním nádražím prochází velkou přestavbou.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilFotbalový stadion za železniční tratí spojující Prostějov se severozápadní částí regionu, má dlouhou historii. Původně byl domovským stánkem SK Slavoj a SK Rolný - později TJ OP Prostějov, Hané Prostějov následně Agrostroje Prostějov a v posledních desetiletích je útočištěm 1.SK Prostějov hrajícího druhou nejvyšší republikovou soutěž.

Poslední rekonstrukcí prošel v roce 2012, kdy byla postavena nová tribuna. O čtyři roky byla přistavěna i nekrytá tribuna na severní straně pro hostující fanoušky. Kapacita stadionu činila 3500 diváků.

O zásadní rekonstrukci se začalo nahlas hovořit počátkem roku 2022. Ta byla v současné době zahájena a již byla zbourána deset let stará tribuna. Důvodem rekonstrukce jsou požadavky České fotbalové asociace (FAČR), aby stadion splňoval přísné ligové parametry.

Chátrající stadion ve Sportovní ulici v Prostějově. 25. 4. 2022
VIDEO: Ostuda Prostějova? Želízka. Hrál tam i Panenka, teď zde řádí bezdomovci

"Dojde k odstranění stávajících tribun a zmenšení tréninkového hřiště s umělým povrchem. Budou vybudovány nové montované tribuny s požadovaným zázemím pro diváky a hráče," popisuje náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Součástí rekonstrukce jsou i nové rozvody inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, silnoproud a slaboproud). "V rámci areálu budou vybudovány retenční objekty na zadržování veškeré dešťové vody, které bude zpětně využívána pro provoz areálu. Budou vybudovány nové komunikační plochy pro provoz a pěší," doplňuje Rozehnal.

Součástí projektové dokumentace jsou i parkovací plochy v okolí. Dojde k rekonstrukci trávníku a osvětlení hřiště. Dále budou provedeny stavební úpravy provozních budov pro zázemí fotbalového klubu, rozhodčích a mediálních pracovníků dle podmínek FAČR.

"Město Prostějov v roce 2023 získalo stavební povolení na první část této rekonstrukce, kdy by se měla realizovat nová tribuna na západní straně včetně potřebného zázemí, nové komunikační napojení na stávajícím hřišti s umělým povrchem, hlavní páteřní sítě pro celý areál včetně dešťové kanalizace a jejího vsakování," říká dále Rozehnal s tím, že dále bude upraveno stávající tréninkové hřiště pro potřeby přiléhající základní školy E. Valenty, kde vzniknou 2 menší hřiště o velikosti 40 x 20 m a 100 metrů dlouhá běžecká dráha.

Kde: Za místním nádražím v Prostějově
Kdy bude hotovo: polovina roku 2024 (I. etapa)
Kdo za stavbou stojí: Město Prostějov
Kolik stojí peněz: předpokládaná hodnota stavby je 72 milionů bez DPH (I. etapa)
Co najdete uvnitř: nové zázemí pro diváky, osvětlení, nový trávník

Ve fotbalovém areálu Za místním nádražím v současnosti vrčí bagry a sbíječky. Začala rekonstrukce stadionu.
VIDEO: Rekonstrukce stadionu se vleče. Eskáčko bude hrát v Holici i na jaře

Autobusový terminál Újezd

Budoucí podoba plánovaného terminálu Újezd v centru Prostějova. Vizualizace: Magistrát města ProstějovaBudoucí podoba plánovaného terminálu Újezd v centru Prostějova. Vizualizace: Magistrát města ProstějovaZdroj: Deník/VLP ExternistaMyšlenka na stavbu nového autobusového terminálu nedaleko centra města vznikla počátkem roku 2021. Aktuálně je vydáno stavební povolení a město požádá o dotaci. Ta by měla činit přibližně 62 milionů korun, což je polovina nákladů. Zbývající peníze půjdou z městské kasy. Součástí projektu je i stavba parkovacího domu, který by měl přijít na dalších 100 milionů.

Aktuálně se vše chýlí do finální fáze. "Na dopravní terminál Újezd je vypracována projektová dokumentace a vydáno platné stavební povolení. V současnosti probíhá řízení o získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu," potvrdil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Terminál by měl výrazně ulevit dopravě v centru. "Terminál bude mít obdobnou funkci pro jih a východ okresu, jako terminál na Floriánském náměstí, který byl uveden do provozu na konci roku 2019," doplňuje Rozehnal. S dokončením terminálu Újezd dojde i ke zrušení nevyhovujících zastávek v Lidické ulici.

Újezd dostane úplně jinou tvář

"Na straně směrem k centru, bude vybudováno stanoviště s pěti zastávkovými místy na dvou nástupních hranách s bočním podélným řazením," přiblížil náměstek s tím, že na druhé straně ulice, směrem ke kostelu Milosrdných bratří budou dvě zastávková místa.

Terminál bude zastřešený, novou podobu dostanou i komunikace. Vybudováno bude nové veřejné osvětlení, parkovací místa nebo dětské hřiště.
V daném prostoru následně vyroste i parkovací dům pro 132 aut. Proti jeho stavbě vznikla petice, kterou podepsalo okolo dvou set lidí. Na prosincovém zasedání jí však zastupitelstvo nevyhovělo.

Kde: ulice Újezd v Prostějově
Kdy bude hotovo: do konce roku 2025
Kdo za stavbou stojí: Město Prostějov, dodavatelem je ALFAPROJEKT Olomouc
Kolik stojí peněz: předpokládaná hodnota stavby je 99 milionů korun včetně DPH, 100 milionů parkovací dům
Co najdete uvnitř: zastřešený terminál s 5 zastávkami, parkoviště, osvětlení, dětské hřiště

Budoucí podoba plánovaného Terminálu Újezd v centru Prostějova.
VIDEO: Co všechno bude jiné? Stavba terminálu radikálně změní Újezd

Bytový komplex v Jezdeckých kasárnách

Vítězný návrh podoby parku bývalých Jezdeckých kasáren v Prostějově. Foto: Magistrát města ProstějovaVítězný návrh podoby parku bývalých Jezdeckých kasáren v Prostějově. Vizualizace: Magistrát města ProstějovaZdroj: Deník/VLP ExternistaNeutěšený brownfield v centru města, který vznikl v roce 2016 pod demolici Jezdeckých kasáren postavených v roce 1891, se brzy změní v bytový komplex.
Na výstavbu bytových domů na ulici Jezdecká je zpracována územní studie, v blízké budoucnosti bude pozemek nabídnut k prodeji soukromým investorům, ovšem výhradně se závazkem vybudovat bytové domy v souladu se zaevidovanou územní studií.

Nad to město vypsalo architektonickou soutěž na řešení zeleně v tomto parteru a v současnosti se zpracovává projektová dokumentace. Tuto investici týkající se zeleně bude financovat město Prostějov.

Vítězný návrh urbanisticko-krajinářského řešení lokality bývalého areálu Jezdeckých kasáren nese rukopis čtyř architektek z Prahy. Odborná porota ho vybrala z osmi soutěžních návrhů.

Několik let zapomenutý brownfield po Jezdeckých kasárnách se má proměnit v park a odpočinkovou zónu. 21.4.2023
VIDEO: Brownfield po Jezdeckých kasárnách se promění v park. Máme vizualizaci

Prostor po bývalých Jezdeckých kasárnách, by se měl zazelenat. Alespoň podle vizualizace vítězného návrhu, jehož výběr posvětila i rada města. "Přípravné fáze projektu začnou ještě letos," komentoval na jaře primátor František Jura (ANO).

Kde: ulice Jezdecká v Prostějově
Kdy bude hotovo: zatím není stanoveno
Kdo za stavbou stojí: soukromý investor, výsadbu zeleně zainvestuje Město Prostějov
Kolik stojí peněz: neurčeno
Co najdete uvnitř: šest bytových domů, parkoviště, osvětlení, dětské hřiště, spoustu zeleně

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Melantrichova

U jedné z největších prostějovských škol vyrůstá moderní sportovní komplex. Vizualizace: Magistrát města ProstějovaU jedné z největších prostějovských škol vyrůstá moderní sportovní komplex. Vizualizace: Magistrát města ProstějovaZdroj: Deník/VLP ExternistaV současnosti dostává nový kabát sportovní areál na jedné z největších prostějovských škol ZŠ Melantrichova. Dojde k rekonstrukci stávajícího fotbalového travnatého hřiště, běžeckého oválu, doskočiště a oplocení. Demolováno má být stávajícího hokejbalového hřiště a postaveno nové víceúčelové hřiště včetně oplocení a zpevněné plochy pod stávajícími pingpongovými venkovními stoly.

Stavba bude probíhat po etapách, v té první bude místo stávajícího hokejbalového hřiště vybudováno multifunkční hřiště s hrazením a dále dojde k rekonstrukci sportoviště pro stolní tenis a teqball. Sportoviště budou vybavena novým inventářem. Také dojde k rekonstrukci navazujících zpevněných ploch a revitalizaci přilehlé zeleně.

Poslední zářijový týden stavbu zahájila společnost Sportovní hřiště s.r.o. ze Zlína, která vyhrála výběrové řízení s cenou 7,1 milionu korun. Na realizaci byla získána dotace z prostředků Olomouckého kraje ve výši 1 milion korun. Stavba této etapy by měla být hotova do konce roku 2023.

Kde: ulice Melantrichova v Prostějově
Kdy bude hotovo: do konce roku 2023 (I. etapa)
Kdo za stavbou stojí: Město Prostějov
Kolik stojí peněz: 8 milionů (I. etapa)
Co najdete uvnitř: víceúčelové hřiště, běžecký ovál, oplocení, multifunkční hřiště

Jezdecká kasárna v Prostějově po zbourání
Kasárna: slavný brownfield stále čeká na využití

Jižní prstenec

Prostějov byl měl v jižní části od Okružní až po Domamyslice obepínat zelený pás. Vizualizace: Magistrát města ProstějovaProstějov byl měl v jižní části od Okružní až po Domamyslice obepínat zelený pás. Vizualizace: Magistrát města ProstějovaZdroj: Deník/VLP ExternistaOzelenit jižní část Prostějova je dlouhodobá myšlenka. Jižní park je potenciálním místem uzavření parkového prstence kolem Prostějova. Jedná se o celkovou plochu o rozloze 12 hektarů a realizace výkupu pozemků je rozvržena do tří etap.

V roce 2018 byla dokončena územní studie Jižní park (jižní prstenec), kterou zpracovala společnost gogolák + grasse z Olomouce. Řešené území je přibližně ohraničeno ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská, v šířce pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až po ulici Za Určickou. V tomto území je dotčeno přibližně 60 pozemků různých vlastníků v katastrálních územích Prostějov, Krasice a Čechovice.

V průběhu měsíce září 2019 byli osloveni všichni vlastníci pozemků v celém rozsahu plánovaného záměru. Průběžně jsou získávána stanoviska jednotlivých vlastníků.

Keltský festival SAMHAIN na zámku Ptení, 28. října 2023, Ptení.
Děsivé podzemí a festival Samhain na zámku ve Ptení nadchly. Podívejte se


Pro potřeby realizace první části I. etapy se v nedávné době podařilo vykoupit některé potřebné pozemky, na kterých by díky této projektové dokumentaci mohla být vysázena zeleň. Předmětem projektové dokumentace bude krajinářské řešení plochy jižního prstence o rozloze 2,9 hektarů. Jedná se o první etapu zeleného pásu.

V současné době se jedná o intenzivně obhospodařované plochy orné půdy bez vzrostlé vegetace. Plochy v řešeném území náleží různým vlastníkům.
Krajinářské úpravy zahrnují návrh štěrkových cest, pobytové plochy, terénní modelace ve formě vyvýšenin, výsadbu 185 stromů a téměř 800 keřů a umístění nového mobiliáře.
V rozpočtu města na rok 2023 je vyčleněna částka ve výši 2 miliony korun na zahájení realizace (zeleň, komunikace).

Kde: jižní okraj Prostějova
Kdy bude hotovo: do konce roku 2023 (část I. etapy)
Kdo za stavbou stojí: Město Prostějov
Kolik stojí peněz: 6,5 milionů
Co vznikne: parkové cesty, workoutová hřiště, odpočinkové zóny