Uživatelé drog tak mohou bez problémů sehnat směs toluenu s benzínem, přičemž benzínu je v přípravku jen zhruba patnáct procent.

„Toluenové rozpouštědlo a čistič společnosti Severochema není možno považovat za toluen, ale za přípravek, který vznikl mísením toluenu a dalších látek. Prodej přípravků obsahujících toluen uvedená vyhláška neomezuje,“ informovala Jarmila Krebsová, Kašparova kolegyně z tiskového oddělení zeleného ministerstva.

Oprávněnosti prodeje zmiňovaného produktu si je vědoma i drogerie Teta.

„Čistý toluen máme pod zámkem a vydáváme jej pouze na živnostenské oprávnění. Toluenové rozpouštědlo pak prodáváme volně, v souladu se zákonem,“ uvedl Jan Vávra z centrály velkoobchodní sítě drogerie Teta, v jejíž prodejně na prostějovském náměstí T.G. Masaryka redaktoři rozpouštědlo koupili.

Prostějovští čichači sice nedosáhnou na stoprocentní toluen, ale bez problémů si kupují jeho směs s benzínem.

Pro pracovníky prostějovského K-centra, které bojuje proti následkům užívání drog, je taková situace šokující. Přes zákaz volného prodeje toluenu k nim totiž chodí i nadále klienti, kterým rozpouštědlo ničí mozky.

„Klienti trpí výpadky paměti, snižuje se jim inteligence,“ uvedla šéfová K-centra Iva Součkové. Kvůli těžké fyzické a psychické závislosti na látce a její snadné dostupnosti s čicháním nepřestanou.

Zmíněné rozpouštědlo je podle Součkové náhradní drogou nejen pro úzkou skupinku čichačů, ale pro všechny uživatele drog. „Když nemůžou sehnat pervitin, sáhnou po toluenu,“ tvrdí Součková, která, před čicháním varuje, může totiž skončit i smrtí udušením.