„První písemná zmínka o obci je stará 680 let. Až do roku 1948 měl Tištín titul městys. Ten ale nemá nic společného s počtem obyvatel a je to spíše otázka historické prestiže,“ řekla starostka Tištína Alena Wagnerová.

Pracovní příležitosti jsou pro více než pětistovku zdejších obyvatel omezené. Velkou část zaměstnává místní Agrodružstvo, ostatní musejí za prací dojíždět. Vlakové spojení je však špatné, proto do Prostějova nebo sousedních regionů Vyškovska či Kroměřížska jezdí lidé vlastními auty.
Před rokem dokončený silniční průtah dodal obci na vážnosti i na sjízdnosti. Těsně před oslavami se podařilo dokončit dalších 143 metrů místní komunikace.

„Letos ještě plánujeme výstavbu protierozních a protipovodňových opatření v lokalitě k Těšicím,“ nastínila starostka možnosti, jak zamezit při velkých deštích přívalu vody do vesnice.

„Když jsem na začátku roku předával vaší starostce pro Tištín titul městyse, slíbil jsem, že se dnešní oslavy zúčastním. Podobných společenských akcí by mělo být na vesnicích více, aby lidé drželi při sobě a společně řešili problémy,“ poznamenal při křtu knihy o Tištínu předseda poslanecké sněmovny parlamentu a host víkendových slavností Miloslav Vlček.

Zastupitelé obce na oslavách předali pamětní listy také pěti lidem, kteří se zasloužili o rozvoj obce. Mezi oceněnými byl kronikář, ředitelka základní školy, podnikatelka, současná kronikářka a autorka křtěné publikace.

Knihu, která o víkendu oficiálně spatřila světlo světa, dostala darem nejstarší účastnice setkání rodáků Julie Přikrylová. „Už 64 let žiji v Mostě na severu Čech. Tady v Tištíně mám bratrance a vzdálenou přízeň a ve Vyškově žije moje mladší sestra. Je mi líto, že kvůli zdravotním problémům nemohla přijet také,“ poznamenala žena, která letos na jaře oslavila 94. narozeniny.