Splácíte úvěr na opravu sokolovny, nebáli jste se investovat? close Starostkou Tištína je místní rodačka Alena Wagnerová od roku 2005. info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Starostka Tištína Alena Wagnerová 
"Myslím si, že se za poslední volební období nemusíme stydět. Přestože jsme nevěděli, jaká nastane situace, protože jsme opravili za více než dvacet milionů sokolovnu a na tuto opravu jsme si museli otevřít úvěr. Nebáli jsme se využít dotačních titulů, abychom mohli realizovat naplánované projekty."

O jaké projekty se jednalo?
"Uspěli jsme s žádostmi o dotace v projektu na demolici vybydlených objektů. Pořídili jsme nádoby na separaci plastů a velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Byly to opravy chodníků a výstavba nových, rekonstrukce veřejného osvětlení ve třech lokalitách obce. Důležitá pro nás byla i kabelizace sítě NN, investorem E.onu, kdy jsme využili možnosti uložit do země kabely veřejného osvětlení. Zlepšili jsme i bezpečnost dopravy, kdy jsme umístili v jedné ulici na podnět občanů dopravní zrcadlo a také zpomalovací retardér."

Zmínila jste sokolovnu, je využitá?
"Zjistili jsme, že o využití sokolovny je výrazný zájem nejen v podzimních a zimních měsících. Zájem o sportování nám jen potvrdil, že výstavba víceúčelového venkovního sportovního hřiště má opodstatnění."

V Tištíně máte i školu, že?
"Máme malotřídku s dvaceti žáky, stejný počet dětí je i v mateřské škole. Každý rok jsme na budově školy a školky provedli vnitřní i venkovní opravy. Na budově mateřské školy jsme opravili a zaizolovali rovnou střechu. Před dvěma roky byla kompletně opravena i střecha základní školy. Letos máme v plánu výměnu oken v mateřské škole."

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti?
"Letos se s ohledem na předchozí investičně náročné roky zaměříme na přípravu projektů. Nechali jsme si zpracovat územní studii zastavitelné plochy. Jedná se o lokalitu U stezky, kde vznikne osmnáct stavebních parcel. Realizace je výhledově do čtyř let."

Blíží se komunální volby, budete znovu kandidovat?
"Kandidovat hodlám, netěší mě však zvyšující se byrokracie. Přesto mě ještě pořád baví posouvat Tištín dál. O tom ale rozhodnou voliči."