"Asfaltocementové vrstvy jsou položeny už od 20. listopadu. Zbývá dokončení zpevněných krajnic a výsadba náhradní zeleně, dále reprofilace odvodňovacích příkopů, provedení vsakovacích rýh, zařezání a zalití spár, zřízení a obnova vodorovného a svislého dopravního značení," informuje o aktuálním stavu Eva Knajblová, mluvčí Olomouckého kraje, který je investorem celé akce.

Prostějovské centrum v době koronavirové. Ilustrační foto
Do Prostějova se vrací život. Můžete vyrazit na betlémy, bazén či do knihovny

Stihnou to dříve?

"Termín dokončení realizace této investiční akce je do 30. prosince 2020. I přesto, že k dokončení zřejmě dojde o několik dnů dříve, přesný termín nyní nedokáže zhotovitel vzhledem k zbývajícím pracím stanovit," sdělila dále mluvčí Knajblová.

Ilustrační foto
Muž vyměnil poníka za slivovici a nepřišel domů. Hledaly jej desítky policistů

Nahrnou se tam auta

Oprava Tiché už byla nutná.

"Její stav kvůli dlouholetému užívání nebyl dobrý, a proto se přikročilo k rekonstrukci. Předpokládáme dopravní návaznost přes Tichou na severní obchvat. Souběžně pokračují práce na studii proveditelnosti takzvaného Severozápadního kvadrantu, jejímž cílem je vyřešit, kudy povede nová komunikace od Mostkovic na severní obchvat. Cílem je snížit dopravní zátěž samotného města," zmiňuje náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal potřebnost opravy z důvodu předpokládaného zvýšení provozu.

Právě Tichá bude v průběhu příštího roku určenou objízdnou trasou v období, kdy bude z důvodu stavby severního obchvatu uzavřena výpadovka směr Kostelec na Hané.