„Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní, pomocí světelného signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec,“ vysvětlil organizátor Vlastimil Hela s tím, že letos se akce uskuteční 23. března.

„Aktuálně je přihlášeno po celé republice už přes 220 stanovišť a další postupně přibývají,“ spočítal Hela.

V Olomouckém kraji jde prozatím zhruba o desítku míst, kde tzv. čerti vyšlou své signály. Světla budou vidět třeba na Kralickém Sněžníku, na Jedové u Šternberka, u obce Vojnice v blízkosti Olomouce či na keltském opidu u Malého Hradiska na Prostějovsku.

Čert Lucie na opidu

Na posledně jmenovaném místě bude čertem místní místostarostka Lucie Pospíšilová. S jakými pocity do akce jde?

„U nás se k akci připojujeme už počtvrté, takže lze mluvit o tradici. Už se těším. Lidé se sejdou u ohně, proběhne rituál probouzení jara vedený historickou skupinou Othala, zahrajeme na bubínky a různá štěrchadla. Prostě taková pohoda propojená s magickou tématikou. A hlavně budeme samozřejmě signalizovat,“ popsala coby čert místostarostka.

Kouzlo magické nálady

Právě magickou atmosféru akce zdůrazňuje i Vlastimil Hela.

„Během události dochází k integraci lidí, oživují se v nás magické prvky. Jde prostě o kouzelný zážitek probouzející sounáležitost mezi lidmi,“ říká Hela s tím, že je možné stále až do středy 20. března přihlašovat na akci nová stanoviště.

„Těší mě, že letos se bude signalizovat i z řady míst, která dosud nikdy přihlášena nebyla,“ zmiňuje dále organizátor akce a očekává, že se nakonec stejně jako vloni zúčastní zhruba 250 lokalit. Více o akci včetně možnosti přihlášení najdete na webových stránkách projektu: www.keltskytelegraf.cz.

Mapa přihlášených míst v Keltské telegrafu 2019 - Olomoucký kraj a okolí (k 15. 3. 2019)

Mapa přihlášených míst v Keltské telegrafu - k 15. 3. 2019

Červená značka znamená, že na kopci je zaregistrovaná čertovská posádka pro Keltský telegraf 2019.Růžová značka znamená, že na daném místě byli v roce 2017 nebo 2018 čerti, ale ještě nepotvrdili účast na Keltském telegrafu 2019.Žlutá značka znamená, že stanoviště je volné. Pokud máte zájem ho obsadit, napište na e-mail info@keltskytelegraf.cz. Zdroj: www.keltskytelegraf.cz

Mapka Keltského telegrafu ČR

Akce Keltský telegraf v kostce Na kopcích, často původních keltských svatyních, vznikají rok co rok, vždy v první jarní sobotu stanoviště, která si pomocí světelných znamení předávají signál, symbolickou zprávu o příchodu jara. Lidé, kteří se na kopce vypravují, si říkají čerti a podobně jako kdysi Keltové vykonávají něco jako obřady k uctění probouzející se přírody, bohyně Matky Země, dárkyně životní síly. Co kopec to jiná skupina lidí, jiný přístup, či chcete-li rituál. Nic není předepsaného, přesto spontánně dochází k mystickému vzájemnému propojení účastníků Keltského telegrafu i napojení, přesahující běžný myšlenkový prostor dnešních lidí. A tento transcendentální prožitek rozšiřuje jejích tlakem dnešního světa zúžené vědomí. Světlo se stává integrujícím prostředníkem mezi myslí člověka a duchem a přispívá tak jeho duchovnímu probuzení A to je to, oč tu běží… Zdroj: Vlastimil Hela/ www.keltskytelegraf.cz